Pla General Cabecera

APROVACIÓ PROVISIONAL

El Ple de 28 de Juny de 2021 ha aprovat la versió provisional del Pla General Estructural adaptada a la DATE, als informes sectorials i a les al·legacions estimades totalment o parcialment a través dels dos processos d'informació pública realitzats, sent remesa tota documentació i el seu expedient administratiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seua aprovació definitiva.
Anàlisi i diagnòstic territorial
Memòria informativa
Memòria informativaPDF7.21MB23865031BCA4C09D628524E11D7F9A6D4466B31432F7F483E2BA5E74ACAA01B6
Plànols d’informació
Classificació del sòlPDF13.34MBD0955D9782F5D738FAA55E4066740FB7D71CAEB4623F3AE52CD0E94E8EADF3CD
Zonificació del sòlPDF13.13MB9B7D2A00F3B187DD16374E93BA52CA3626EE6C18BC6061B8C2713817BA17BB0B
Unitats d’execució i sectorsPDF12.70MBE52C710018DBC0C74278832C39312BFEB6CF9A386532552F9675A40A6F82B720
UE-Sectors nordPDF4.37MBDA6F4D5CFB63378DD200DDA53AD08BF1B1DBB2C08A10755123A6243C45C5AC16
UE-Sectors sudPDF8.35MB2FFDCA9F185CEE3A58C1CAF98B9D075CFC5AE82CE937D88CA67455C91989791F
UE-Sectors oestPDF5.74MB2E5CFC103777AE362D3A08E65B51DD54991A1C5D88404508F95E50C768EB02A8
Desenvolupament previst PGPDF13.22MB825E7CEF35510FE54A3E9D19D6EDEB215A1715D9970F996DDF574D13FA52D932
Infraestructura verdaPDF5.64MB4CFDA6CC06955519FA2ECF28BDEEF9B23121A81CE1E910774A6C9E253386F9E0
Afeccions infraestructuresPDF5.22MBF1B351F1DFE9688161D91175279B732B135BEA7C0D8EB980FD7FC46FFFE1707E
Zones incendiadesPDF12.89MB60BCB1716858E5FB402A32C09B849CB5C6F66AEC66EC096F8E661A01D807DF82
Risc erosió actualPDF7.04MBE45A8A10E270215B37545DDB7F38A41B9EC6345803D0D6DEE64967FE9A0DEACC
Risc erosió potencialPDF6.93MBD3FABA128C2D32AED8A533095D922305E83017B13383D94B52DC9914FEC07BDC
Risc lliscamentsPDF1.90MB228F8C30A574F4FF2FB6E6B4BE47B534186339E92602C9601F57A04E04FEC951
Vulnerabilitat d’aqüífersPDF6.77MB3FC97B758AA8AD7FBE01D427CF2DA4DD6D32AFADB0295323E275841924D26DAB
Risc inundació PATRICOVAPDF6.89MB6F7F1478EC40BAFE0CD26675A34FB1903B03DBEECBCAF154755DCE5D25CB9D59
Perillositat inundació PATRICOVAPDF5.7MB8D8E7ACC974F89CD4EC3D9445D65366ADD95BEB7A181871459451778A67358BE
Perillositat inundació (eate)PDF20.97MB4D677BC3845E8EA970DB72447C0D0E3F771854C85215BACA6B6942C9E030428C
Risc incendisPDF6.36MB08F78B3D2A3DB4F65F5EE25293CDBE26371FD952F8C9DDC17E04D99FA5681CE6
Risc inundació marinaPDF5.62MBD142E9C77F2FEA8D2C9D7A865CC89D3B47991BA2E44B319542E55F9E2641C928
Aprofitaments roquesPDF6.65MB2FC3598226A8ECD0C2CEE6D8009B89797FA272F3565DE3561B01D4AE783F908A
Capacitat usos del sòlPDF7.09MB1FAAB29E54DE5CB3774344BB77CC67DC8AAD3BF005E43B260712E5C5153EBB90
Accessibilitat aqüífersPDF6.81MBB1BDD3AA56B5F4C13BD504F84A0797FFE177053DE82CB6EF833B0C4EC09E1CD4
ClassificacióPDF6.85MB29C41E321805D1E3128639ECE2289851853BB8E69B1BFFE305EF21594D64AD42
QualificacióPDF6.85MB1BDF7F2E78BDE723AFEB284C0180685DEE26B297D9BA6490920C861B83516383
Unitats ambientals(eate)PDF12.13MB01DA105FFB9FA795AA011DC8089AC5B63B0BF451C000E46325FB9CB43146B90D
Unitats de paisatgePDF12.71MB8699DD469EB3E985DA835DB73D28827EFBCB2509AA88CBC23ED9BD60C76D9BBC
Portada informatius OE 2021PDF1.08MBB0D69A3198ABE46D8349D0061A60BBF5078DBA6FBDA646D219D57EF631ED73B9
Llistat plans informacióPDF0.72MBD83851D316490F6FBF9A26B3C81F21F0DC8537D2AF23B65BAAC357BF4C3C1CF2
Documentació justificativa
Memòria justificativa
Memòria justificativaPDF15.53MBD794E15D32EC9AA30E5B739D540ED6412B066FF8C7AA688D30D476C03C15EC14
Avaluació ambiental estratègica
MemòriaPDF90.79MBE7C8CF48E9F24D4281647549A24720FB0AF85D0EA36402FC728D12DEEC17C86
Estudi d’inundabilitatPDF370.19MB1C478E1019A722567DF2BE58AB7AF3F1A7223EFB757BA4C56BBFA39A6C92DD31
PlansPDF291.03MBC404AF4482177B80736AF0ACDC451527F87A76A08F286BE6245865B18AD89154
Pla mobilitat urbana sostenible 2007-2015PDF137.80MBB917C5D4B8CE3F82C81F783E88B78F7F6F000433BBF925CD156BF70C4F3DA3F5
Pla mobilitat urbana sostenible 2016-2024PDF105.65MBD395B0BC24DC2A47D89E9B155BE09315A89FA61F3143B620ACC2A55ED1595A35
Pla director per a ús de bicicletaPDF110.75MB3790E85D216C1692353450015E6B73EAE00F132F85C202D51F95582AA8A3ED57
Estudi valoració ambiental zona urbana SerradalPDF27.60MB15DB3481CB54C862356860C3D106129F360E9B925A8877040B6E387D9D1C28D8
Estudi acústicPDF126.00MB9FB166D41A4EE21DCB2E2E2B12987E2178D39828E0A4F8C661A1921BAA904190
Estudie disponibilitat de recursos hídricsPDF2.01MBF0F574FFAFED5A5E5A834550275279F7DDF50ADBCFCEE3FF9A5FB5BD007FAEF7
Informe d’afecció a la xarxa natura 2000PDF1.44MB4C36A20AE5F8962A1FDD3277689B478E2F4620325CC4F2CA61557A419F15FE13
Estudi de paisatge
Memòria informativaPDF4.79MB2DFB6FF41ECC49BEE0F7856D0A44F829F4893D41723AAC948367AD6FD914CC9A
Plans d’informacióPDF16.26MB35AB83A655DE86D6A1C2B8D0E3A5B3AD96EF4EA1329007EFEF22377E7349C148
Memòria justificativa i annexosPDF92.04MB108AF286520B14C9FF092BB8D472F8E33D2CCB7B595EB76031A44FD84D76A0A3
Plans d’anàlisis i síntesisPDF347.93MB568AFA6D0D0104D980E578D4FEEA142EC667B44FCD335A9515F0E830818F3D62
Document amb caràcter normatiuPDF64.64MB1F86F85BF870A9F5FD3B92A73734EAE7BE0CB1AF06035FE0BE7372A45282FFEF
Annex normatiu de paisatgePDF8.51MB7E5D69562EF7C55E7106D6F8BCC898EC0513AA39BA13201C9DB8FB1B74C31959
Informe viabilitat económica y memòria sostenibilitat económica
Informe viabilitat económica y memòria sostenibilitat económicaPDF35.62MB8FE24C666959D115494127D30FBACC970C88B6A31C031D960085847B049AFA0D
Informe obtenció valors sectors
Informe d’obtenció de valors de sectors 2021PDF24.34MB842318CA640C009C305C9B8583E77E599D947AC250B2507365D35C210062A002
Informe impacte de gènere
Informe gènerePDF41.21MB823F97F3CEDE08B80421998219C9F3E7608D779D0335304A76DB13F121350BC2
Documentació normativa
Plànols ordenació
A.1-Infraestructura verda termePDF17.34MBE1B8A895CD36890AFCA7D5AB2E99A8A6AB207016BF7AF878F18D0924EF3D967A
A.2-Infraestructura verda nordPDF8.35MB040FDFBDE3C22A312AE8E1401F8D705A45943D22024408A607BE142C4A80C2E9
A.3-Infraestructura verda sudPDF10.12MB6604FE80FB1F4D28B5E81F1B786B8D4F1702FD6E32663166F9A8E827E0E6E499
A.4-Infraestructura verda oestPDF7.89MB9723A5729A4C042EC6D6A7B9E76CCC5D357B412DADFD490F64F6B06E95642A38
B.1-Xarxa primària termePDF13.74MBE2F6DE59A83CC8A298C7EFC09536670DF53B6574FBCA31C5F2C104CCE0C4BCB1
B.2-Xarxa primària nordPDF4.96MBA05B0BD546393EB03513E1E172FBD1401CD51AE560B4ED3375556C25F26D3836
B.3-Xarxa primària sudPDF9.01MBE9D9809423824027B7634A10302D945B3C953435813594C87B15F0272F1896EB
B.4-Xarxa primària oestPDF6.16MB0F3620BE3C50CDDBD137C9B1A926FE4352BF66D26824153D94B327F40EAED321
C.1-Zones ordenació estructural termePDF11.00MB2E4EBAF0DA8DB8F19A04439CE35519764D3475AB7D7F4AA41D3422CB135A35F7
C.2-Zones ordenació estructural nordPDF4.90MB479601275FA5884B9E677F343AEB1E17E51E3E254B5B01EFD7C8FC94962E9D2F
C.3-Zones ordenació estructural sudPDF8.65MB994902F95E1D7C67C4ABFAC568B369582B2B55C978D185FDD6752279208B78DE
C.4-Zones ordenació estructural oestPDF6.26MB27A7A567CF86852D53EABEE4A5DABA03AF303C0C1CCC8EDDB32CFD28A78EDCF6
Carátula plans ordenació estructural 2021PDF0.24MB2b5fa8990020e428cb67193e2f2273f3e4c144baf0d9976aace6d101c3934bbb
D.1-Subzones rurals snu termePDF17.19MB0D43BFF05FF23C123F86AD03B75F8C2AC6ACEB2ACCBB59301EA91920D917AD58
D.2-Subzones rurals snu nordPDF7.47MB9D80A882D341527C6163B18A4493541BD07400BB03DCAF1F34E6A9833ECA23E1
D.3-Subzones rurals snu sudPDF11.26MBF52963A542DB47E0E1806F7B2CE8FA9EB29917881573E2364C72C1B389AE7FAD
D.4-Subzones rurals snu oestPDF7.69MB1C4B8D93FED213975F6743EB94B100178BD672A0F2349B9E3174D6C0FAE3E81F
E.1-Classificació del sòlPDF14.94MB99B67803397F4FC4878D24764F2FCA00BB039BFB1D406EC7CD30F4EF5B669A04
F.1-Àmbits de planejament nordPDF5.00MB7272C645DFD88D9E503DDC9000049DA7CD80D6A58334BEAAB81599C27C497AA4
F.2-Àmbits de planejament sudPDF8.40MBD31952BEC46DFF71DCD5DCCEE117F01F7DFED4012FBD462781140B0530209F44
F.3-Àmbits de planejament oestPDF4.88MB34BA4E5DB5353946E3D3139367862EBA61DC67D0B6220AC70B5412A2516DEB8B
G.1-Afeccions nordPDF4.9MBDD05B66D5D136D0AE406A196679C3AD0CB75C457753575361002D63FE6FE2231
G.2-Afeccions sudPDF8.55MB242A437388FE3ECABB0EA6D65EC4791950CC998108749E5CE1D39FC0C5FA4460
G.3-Afeccions oestPDF7.52MBDF73BED712D33089C34FF80CA7CA38AFC39704F181A05D61F924EC8E1A297158
H.1-Risc nordPDF32.33MBA52071B2B8FF5B9EB8227554717248BD66031FABFE6DDDEB25C0B11294DDA31F
H.2-Risc sudPDF39.49MB220E62183739EA17E65808EA3B5138045163DCA7F58EF405E0BE6FCB8CEA8CCC
H.3-Risc oestPDF27.88MB515F2D29CEBAB5F2B5A886CB7FB11DAA8BF64D7BB60D33AE85E898D292B3B4E8
Llistat plans ordenacióPDF0.22MBBE446935B4CEB1FBD1131D0547701BAD55A96368D4827BD7D0C0DE1A89E9374B
Normes urbanístiques de rang estructural
Normes urbanístiquesPDF5.61MB7CDBEB7E3C3264982B1FFB7B07ED75EED3A0DA76E022D42D8F9D32C9D183DE31
Fitxes de zona
Fitxes de zonaPDF35.36MB5E994BD163AD66E1E1EA1E423A4B5E471E01E544755B134B6D016585A8B6CD01
Fitxes de gestió
Fitxes de gestióPDF89.88MB352934901D922C82E41B5ECE81694C63EE0190198616EC5023397A590EFEBEF7
Catàleg de proteccions
Patrimoni arquitectònicPDF573.94MB866428A66D8E99570434F6368D70FB3FC726463D83E9E1634B6640F62EA6F078
Patrimoni arqueològic i etnològicPDF124.91MB230431056C15B15374706085E1D74AB7913FB4BDD1DD76BD7A6599DA0E5A389B
Catàleg històricPDF7.26MB4C64CF9F3849DBC17EEA56FE13381B0FD75097461B47D3E2A027F5163D44F6EF
Patrimoni naturalPDF341.77MBFB3855397093DD4AFB5ED598651F41AD093135E3853DDB368A6A1FA4C6B770E5
Patrimoni paisatgePDF20.41MB18D405DC68A39B53CFB256F480AF37F0FDFBE6B21DBA27BF121411B93DBC6C38
Altres
Altres
Pla participació publicaPDF4.16MB42CCD05E2F0354AB8D8E98E1CB8B414CA9EC14EFB18C71EE9F43CE8A50961C96
Memòria resumidaPDF9.76MBF1CA7ACABAC683CE2EB40F51E7D765D5F4148DA16A62F9B73B7A1ABCB17E4271
Informe consell social ciutat de CastellóPDF1.47MB4C2C02514444B1761DC15A28B897E71E3DEFEEA4EF82255AC43746C725418A3C
Declaració ambiental i territorial estratègicaPDF0.69MB4FC8B62DE0B98AF031A3501AF70F737ECE6180F90A0DC7C0DB4EF51928A90F9C