Pla General Cabecera

2ª EXPOSICIÓ PÚBLICA

El ple de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat la nova versió del Pla General Estructural adaptada a la DATE i als informes sectorials. La documentació se sotmet a una 2ª Exposició Pública en relació amb els canvis realitzats respecte de la documentació aprovada pel ple de 30 d'abril de 2019. Després de la seua anàlisi se sotmetrà a un nou acord d'aprovació i trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme.
Tramitació prèvia
DATE
DATEPDF0.69MB4fc8b62de0b98af031a3501af70f737ece6180f90a0dc7c0db4ef51928a90f9c
Informes sectorials
Exp_PGE2020_InfPDF18.66MBc08072fd5c8796f31fa5bbd2061d0ec8c75504321fc7752eb352a5e63aa2ab20
Anàlisi i diagnòstic territorial
Memòria informativa
MEMORIA INFORMATIVA_OCT2020PDF6.38MBcf5b4e97d4d5da1fb4c3e88d25e5b805f0a560e5ee6dc8404539e92346c435ad
Plànols d’informació
CLASIFICACION DEL SUELOPDF13.34MBa145b2895cb11b58db5fe5f16f762dac72a04bc6a40be7124a6c9f06daa1e8fb
ZONIFICACION DEL SUELOPDF13.13MBdbcefc5967d8ee472d08af81eeea2014f3a2b9354efda8ea70aa514fa99e892a
UE-SECTORES_NORTEPDF4.36MBd1e5490c15264af463bb2ae5a9bc6828f41140c40821ac9589f6a7304770d0a3
UE-SECTORES_SURPDF8.35MB31ba5a975a68aaf548c5a381364c466bf6068c053eb8b9899d058b2eb6cfed8d
UE-SECTORES_OESTEPDF5.74MBc973ca9d4c97beba0ba5c0703c03c82919084843cd9b5b994ed2990d2da0267f
UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORESPDF12.70MB90200199d4ae22ea07257a5f4cd9e6bb1055a4465769b9717301b471bb656a0f
DESARROLLO PREVISTO PGOU2000PDF13.22MBc15aa55de9bf366defeead6b7e458a5c75c9a9bbb81730c7831f45dc62110de0
INFRAESTRUCTURA VERDEPDF5.80MB96fb653129f4e8b7389f2ff0ac29fd78f9e08118bdfb2b1684df87797724c21f
AFECCIONES INFRAESTRUCTURASPDF5.50MBa44cdd609341e6a665496e29b2841f069b0019f011ed32deccaa0f56c2ca254a
ZONAS INCENDIADASPDF12.89MBe068e33468a4704bc0c4bbca6c7d6fb24e0406b19e8733a274f1d87de51dd313
RIESGO EROSION ACTUALPDF11.76MB1cba2f21d779c8a006b90de0d506b5daa3a02e5c5576519588fcb977b9aa7d48
RIESGO EROSION POTENCIALPDF11.53MBe23b9cb94718c5ce173d9b8340069fe29cd8c90d2cf92b0f1bc81c9d0c0a1c25
RIESGO DESLIZAMIENTOSPDF1.55MB0f370fddebc28eabc76f06425a2bf6b31babee4c05451cc3a33a9ed2f70fa19a
VULNERABILIDAD DE ACUIFEROSPDF11.37MBc558cf6f13ed407adb431aa7161e8865c2ae2ffe8039a89a20095031a36ed880
RIESGO INUNDACIÓN_PATRICOVAPDF11.49MB6139e1d53e7a90d217bbf6ef90742334e6efb229e5d10420fe63fa16861863ee
PELIGROSIDAD INUNDACIÓN_PATRICOVAPDF10.34MB9b92500d800e72e37c4fa5c410286bf0adf0cef82f4ece5d941d250b75f85f99
PELIGROSIDAD DE INUNDACION (eate)PDF23.22MB7b28348ec9e7a2bff775b9674445d35172541f8d0e64ef77edabcbef4424308a
RIESGO INCENDIOSPDF10.95MBfeec84d1a0f1b1a61e6bb60f8f10ef173178041a4998c26447deed4f1dd09b33
RIESGO INUNDACION MARINAPDF10.16MB7921a1fbc621d4e8beefc40b7c388988b3a47a0b8996d2b54dea3b63e9c04afc
APROVECHAMIENTOS ROCASPDF11.25MBc7a247b42d776ce48bac5a11e165e221d72f86b6ab1f1347cf5a8603c4f55cc6
CAPACIDAD USOS DEL SUELOPDF11.70MB277a926e79956586a14a37d3f2ab6dc2748cb6a42174fd2517bb9bcae58f02f8
ACCESIBILIDAD ACUIFEROSPDF11.41MB8a1817bab7dae1d81c1eaee3e9e4285d0502e3a7a031a7c3ad89ff3a407185b5
CLASIFICACIÓNPDF12.61MB0d02364652a1303db117ff089160a33de005aa3a9d35b0342a99211d22f45cd9
CALIFICACIONPDF12.61MB46ef5bdfe70b6572ebb5bcecedf7886750bcee3ebf7ba211e8d88c18b4740f4f
UNIDADES AMBIENTALES(eate)PDF12.13MB0c00065dbf0a187f8ff42000bbeeee23fa6086fd3ab4546e989f0a6a1ebfa28f
UNIDADES DE PAISAJEPDF9.62MB4d1bd7667f8594f2f45c178fc00c5e0db4d72626203c7d2ab2b4d80fd84a945f
CARATULA PLANOS INFORMACIÓNPDF0.32MBdc75d3a0a23b6fa8fae1fd3eb687bc2a2dda22f2698216bb5d2c453c8ee87fd0
LISTADO PLANOS INFORMACIÓNPDF0.11MBefc1342f1fabaffba65b08d10202b01da9c43c55c05c85d9d25b96a3b1b57391
Documentació justificativa
Memòria justificativa
MEMORIA JUSTIFICATIVAPDF15.48MB660a3a119924bdbfe3ffdf3880c6c146df6ca0544b6490180211027109b1fd25
Avaluació ambiental estratègica
EATEPDF332.71MBe8798d3ab84145842f0d0984629171e8bf77564ade60e7490c490761608ac896
ESTUDIO VALORACIÓN AMBIENTAL SERRADALPDF27.45MB0cf503ea4d0373b650abde10cec8b803123b14f0c554ed9a2660a256a5499ce1
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE_OCT2020PDF299.93MBcab38b3529f0a532cde0ae3d8e6bbad150c044e222d441b4f77cc41424879315
ESTUDIO ACUSTICOPDF126.66MBbbed0e46b80cb1ebebf4c04683a976718e9eb51c86a5f12115640aafbc12cdd2
EI_PG Castellon_MEMORIA_v3_OCT2020PDF64.06MB3d645e6c2177c11c718b9bfdbbe102a876024cfc1b9c8db86059472ac5402fc2
SITUACION Y EMPLAZAMIENTOPDF10.94MBc4690008b6e97a6a2e0fdde144f6931e7522fa3df95b4f72ce678c5badf61947
GEOMORFOLOGIA_CUENCASPDF29.56MB1482446f007b4941a79ab82522378925c34f972dc9f5d410ba1ab93bac575fa7
GEOMORFOLOGIA_MDTPDF12.80MB4476fea74ae8ff20094506622b645a5b8062f6b9f15554be71dd3086940dad52
CALADOS_T25PDF4.52MBe2fb6bfb6fb30d21aa35b0ba016d4ce0cd72701fcb4d5c65674b9aa85fb79713
CALADOS_T100PDF4.97MB364cb4fc0af1133c26fabddef9bfdf477d38d9c0f74ccc240bf275dcd8ae4a3b
CALADOS_T500PDF4.92MBaf0d3b01e11e79d62a89e2a8c27520ffbc5060711e5eeceeb39db68799b58c7b
ENVOLVENTE CALADOS_T25PDF2.76MBb3e4df66c6d87d8bc438d25eed2e04c71ef2b621304503d62188df8fd0d36f71
ENVOLVENTE CALADOS T100PDF3.04MB9faace77c0e01cd2990adbe93b8e58a9444bd4c6cb5865386a5d1c0c5cc306d0
ENVOLVENTE CALADOS T500PDF3.10MB972b4ee972ec51d17849326e5ecd805451a99fe9c5d3cca7646f3a91215de135
VELOCIDADES_T25PDF4.46MB3f82f23ce9777bb2dc982562a5ce27870103f002edbca91c36ce923bc529acd6
VELOCIDADES_T100PDF4.70MBfdf2d7b1c6d22c3ebd3e0ef0ce9bb251553fe2acfc5d180c718af75618edf647
VELOCIDADES_T500PDF3.02MB2c65ea7f9544dc3fdfda886c19f0467069e8e9b366ef3ca4bf42e5a10097663b
DPHPDF3.36MBe0434a342b867abfd5f53678f7370d53344edd94ed351443805706e72ed10316
ZFPPDF2.96MB8fbc6496a8b2f27da66d148a1f08864c5442eb2446b0bc08815940cdc5ee9291
PELIGROSIDADPDF11.74MBb5408b8549ee6fe313ade781ec45cb9504f576a5d730ad87c51aca0a80b6db22
RIESGO_SOCIAL_T25PDF7.85MBa26066495e5470fbbfce18d546ebbffa4eea2b2ed6b2b3f770b560375c579c53
RIESGO_SOCIAL_T100PDF12.87MB8da57a5c78ae567b62303bc741f91de4b8c66a37586352e60ae81378021528e6
RIESGO_SOCIAL_T500PDF9.53MBca53823b2cfbae8e081dffb63ba88cf1d880db4133df1cd86a14ab651a688280
RIESGO_ECON_T25PDF7.10MB8cb27ebf0e4ca77802b5ca87cd5b8c38a2be9ab19fd9c3233d10f1ba283cba16
RIESGO_ECON_T100PDF11.19MBb764ba2c650d512d9d8329f2ca8167e880ca0793f08d54da3f1c73e47e7db534
RIESGO_ECON_T500PDF10.88MB9f95568d8b6a47733a7a018813944a7a604b895030962d9cbd668cd4fa04c138
RIESGO_AMBIENTAL_T25PDF6.30MB8d0221b4590af7646981da9b16d7813a65f0bb04b49a32720964ddbf8546e13a
RIESGO_AMBIENTAL_T100PDF5.44MB2c03f6f8a4ae800c15ddec08cca2164e40d9beba13d16120e16bbacb9210d6f3
RIESGO_AMBIENTAL_T500PDF5.44MBb9a1a4f081cb9d3813a6802578fdffc4f51bc2d43c917e04ddd1e034d30f4c86
MEDIDAS CORRECTORASPDF11.04MBe4ca50d4e6e0eac12797b8c0f9054818339d2a66bc8d9b4103b5a408617301fd
CALADOS CON MEDIDAS CORRECTORAS_T25PDF4.52MB8d0cbb89361a457e51896548cf4e3694c8ee87b55ebed7bbd162d3ac4d9650f9
CALADOS CON MEDIDAS CORRECTORAS_T100PDF4.67MB2f3b0ec117ce41554ebab28d38280a9a19ade5aaf88664c64274399476345e25
CALADOS CON MEDIDAS CORRECTORAS_T500PDF4.63MB1ea4b9c2c8257e9861dcb855a68214a5dada10ca271b10603cb3018005b45e07
ENVOLVENTE CALADOS CON MEDIDAS_T25PDF2.73MBb7e465c3f3eb43ee37631de067dff856ca96d2d65efec92d3d5502eda910318e
ENVOLVENTE CALADOS CON MEDIDAS_T100PDF2.98MB4ee61c7e987e1e5e5a06d649550bd1a7500f1c5081a4ac52c9df410fc0e6f693
ENVOLVENTE CALADOS CON MEDIDAS_T500PDF3.04MBacb037cb3b919e6891f7f154aa8492e5b86ccaf9648309a535e0615a6e055798
ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS2020PDF2.09MB3a760d9e63b3922de38a4e01edbe378f7176cbd7601117fc9b05463a093a9196
ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA_2020PDF1.75MB04290bbab6a36a10f3af41ace9d3228486fad52db80188585ef03c9c31aed7a0
Estudi de paisatge
ESTUDIO DE PAISAJE2020PDF535.59MB974a77c471d596fbb86858d93dd0ee4da4f7478748703b9b36cd12cd459edaf1
Informe viabilitat económica y memòria sostenibilitat económica
INFORME VIABILIDAD ECONOMICAPDF35.93MB52d7c7b720f121fd2564d4ce9b0e1a8c84a3e242a36563bcb16953d285dbe158
Informe obtenció valors sectors
INFORME OBTENCIÓN VALORES SECTORESPDF25.99MB4030f9e709ce0872c7a511c13b5851b84ae18cb6b312a7eb4d342fd5705e4e3c
Informe impacte de gènere
INFORME GÉNERO_OCT2020PDF41.21MB55b617af83772e0d240f36f978549695b21d36f3ce70354eaa54ff5bd031683e
Memòria resumida
MEMORIA RESUMIDA PGE CS_2020PDF5.03MBc1f81ad30169cdfeaf9081620549d5463c730ad30748da041e4ca2b0cfd16b4f
Documentació normativa
Plànols ordenació
A.1-INFRAESTRUCTURA VERDE_TÉRMINOPDF18.76MB01dcf48eede89272a7678dfb9850c0c89368cd598f8c0b3beb37c1a3c59cbe50
A.2-INFRAESTRUCTURA VERDE_NORTEPDF7.95MBee91ddc2373a33ac446cfeae7b3963042ea206772ec20fb807651e1ad0d59a03
A.3-INFRAESTRUCTURA VERDE_SURPDF11.45MB7c588b65e52f2829afda9bec7b3ccb00b91612279d1ed3795fd85451156e16d8
A.4-INFRAESTRUCTURA VERDE_OESTEPDF8.08MB31f6dc121be9d9da55e4448927ff78a2d370be7df84fe4813f750d048eada0d9
B.1-RED PRIMARIA_TÉRMINOPDF13.34MBc757f994a0353ba1e1112dce1da7c499204030a496930dcfc3ba37ac96cf08f2
B.2-RED PRIMARIA_NORTEPDF4.83MB654dfadaf747764d5cd2b1183a7554fd554ece46c3630d8dc7572d6a1ee7cae5
B.3-RED PRIMARIA_SURPDF8.52MB3775c80145d345942f9bc9b8afd1c19d7c7e59866e97e05a043c2ce93a6ca89e
B.4-RED PRIMARIA_OESTEPDF6.03MB32539340315697888d53864dcb842108bcc725cb34eaa4b15cdbf2cf141f1341
C.1-ZONAS ORDENACIÓN ESTRUC_TÉRMINO.PDF13.58MB60fa502aea30792c905b9683999ed519d7a97b6de0f55617763ece68fe2865c5
C.2-ZONAS ORDENACIÓN ESTRUC_NORTE.PDF5.52MBf74ca66ef8b38f3446c1ea58976694d5b67d3614c9744439eb0cd69731b16f64
C.3-ZONAS ORDENACIÓN ESTRUC_SUR.PDF9.53MB48974d21690294bbbd78782a5eed386903487de9d8c9c45ba822965daa347fd5
C.4-ZONAS ORDENACIÓN ESTRUC_OESTEPDF7.02MBcc5e6829bec10bd2395b4b7a4510b2b91675dd73e5770fdbea4fcdb835a5ffef
D.1_SUBZONAS RURALES SNU_TÉRMINOPDF17.21MB2b5fa8990020e428cb67193e2f2273f3e4c144baf0d9976aace6d101c3934bbb
D.2_SUBZONAS RURALES SNU_NORTEPDF7.48MB30ecc889f8c669b0f7d5c4716749077d3c0bc60bc9672b2d0631d578c110a972
D.3_SUBZONAS RURALES SNU_SURPDF11.25MBd1bd0dfea11ea753c6a4191872d972271c04c1e8a1fbb77e9b0076da1a129088
D.4_SUBZONAS RURALES SNU_OESTEPDF7.69MBc7b7e5121b9871021446c8dca8c6aa4413997fbe0819f852f560151e67887cac
E- CLASIFICACIÓN DEL SUELOPDF14.02MBdb84c0e5d85bbfaccff1e51be2fa413c5a8337d26fa3b3a31df71170c89734aa
F.1- ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO_ NORTEPDF5.42MBc12ef9291d37b7c3d0cefa09420ec1a8fed866fe4840f9759fe12ebe8017ee1a
F.2- ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO_ SURPDF9.44MBbdacbd42ca9e4b4dfaf23c6775d26e3e3010c271a5de591a15c39998a2738791
F.3- ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO_ OESTEPDF6.96MBe95318d2f2c752bc8451f040fa508e6529af1620880c36bc70bd05efd779d5ce
G.1- AFECCIONES_NORTEPDF4.87MBbdddce4bb3e10e82e96580c15381975ca8a2506d53b9216195fd19a05624e9d5
G.2- AFECCIONES_SURPDF8.54MB325fda3dd8a4733be4ca09e04fb3f4a001602d90f6b15c5985a0126fab5a69f2
G.3- AFECCIONES_OESTEPDF7.52MBc3057d270dc3cdb1cbe338e46691a8beec479acb6c8f03945e750bc34624bd55
H.1_RIESGOS_NORTEPDF11.02MBf86c0f698acb2d6f4282e5fe6989df8d06e977a050e52790b1c15b0cc8cb598f
H.2_RIESGOS_SURPDF14.90MB106ea2b759b2d70f78711434e4237370d8f37b9f56be777ce66815d58b8bad37
H.3_RIESGOS_OESTEPDF8.43MBb15338bcd0c972a6b10f7e0ddb2afe95f1ed74f13df8be950c1a5f1a68839c16
Normes urbanístiques de rang estructural
NORMAS URBANISTICAS.2020PDF7.40MBd8dda53fabec14ad6fca8e00fa4befcd3020a296b1e8f8bd0f1ef8ed3e09301e
Fitxes de zona
FICHAS DE ZONAPDF32.60MB79514fc559d8cec6cd27b19c1ae0f7d50a6be0e257e439f2e64bc4060103cbd5
Fitxes de gestió
FICHAS DE GESTIONPDF82.73MBd6076ee753becd658a31341d06d8152af26b3bf24fc2a6f938a0f95171f95807
Catàleg de proteccions
CATÁLOGO ARQUITECTONICO2020PDF536.01MBc1d9592f14e9f598de390148beeed67541812b86841d86a07450b07f9a9416ea
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO ETNOLOGICO_2020PDF131.19MBa76b4a6b345936514c46a4c59624d207fb54bc962558323b778b8c9b87346553
CATÁLOGO HISTÓRICO2020PDF14.40MB10ffa9e5db2f6d95f465bdcddd1ce7514590bb6e9ede3dbac578df277f201deb
PATRIMONIO NATURAL_2020_PDF134.91MBe637c4a8ad9fc8c3f8a72e0f519730936feb5a4f64062dc316ca7c1fab358337
PAISAJE_2020PDF20.37MBa0f4126ac98558792d3be5de0fc7df0aea87ff3e8ccd2459973c18ac397764b0