Pla General Cabecera

PLA GENERAL ESTRUCTURAL (Document aprovat per acord del ple del 30 d'abril de 2019)

El ple de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat la versió modificada del Pla General Estructural després de la resolució d’al·legacions.
Anàlisi i diagnòstic territorial
Memòria informativa
Memòria informativaPDF3,8MB7EAB6CD27A29142D557CA8EA4FCAE46B0553DB8C1C102BCFD67B4160877F050D
Plànols d’informació
Classificació del sòlPDF4,1MB6B51599A7E5F76C81B8354B044E1AAFCD225EA7315BD3253E482D84BEEC6C19C
Zonificació del sòlPDF2,4MB2359E6147B29B3A359F5EF7DCB45D54ABF412FD416E0BFAE043A35AEC28A61BD
Unitats d’execucióPDF4,3MB51B1E08541841B8E45C2104725B4754DF19D303D0649B5D7CD988D1F9B088347
Unitats d’execució i sectors nordPDF3,7MB66B58F9C8FF4285D64CF357B6E5B5D64E7C4A06F86550520E1543462CD975583
Unitats d’execució i sectors sudPDF4,7MB6F52F07EFB37064C54487DD923F830E6CE68DA62BA6DBB0FE3EA3DEB43C243A6
Unitats d’execució i sectors oestPDF4,7MB891CA1485F4BE24998E292E166C7569D2773F689EDCB019A0777004288236BF2
Desenvolupament previstPDF4,3MB6F431335030D97DFDE0B686F796A341A2DD1021719504546CBF753FD25C0218C
Infraestructura verdaPDF9,5MB05DE1C95EC7E68044AB963EA3339EADCC3C5D639D6E4A1E17B93ABC9EED82AA7
Afeccions infraestructuresPDF5,0MB02034B48DD40A73F2B95446E690DA217D1EA6D8FAB25EA99F6E997DDF21DDB1A
Zones incendiadesPDF10,0MBD0953F2FC258999A9CA940E21CF8D8B89460BF54C7C5B66AC77B75C6B28DAB4A
Risc d’erosió actualPDF6,5MB593E7696E4C4E9FA035C2B6B8026A02E25F83003053BBADAFAAD9179547D7D8E
Risc d’erosió potencialPDF6,3MB99F2D2753DDDD365D3E8D18D3C6DBB01C9718AF84BECF18EE91FC05AC95283E0
Risc de lliscamentsPDF0,5MB9BADA2D2E331A55AA90F9BBF97C8F0D0FB9AE71B1460862F5068DC4669534087
Vulnerabilitat d’aqüífersPDF6,2MB85B81DCFC7C734C815F5BFD60DB9B6751D418491C7B92B83691871C98EA92A73
Risc d’inundació - PATRICOVAPDF6,3MB90E24B1D4117D3DBFAADC3C91EEC563A79152C7B6A69279BCECE3D6EBF19B6E7
Peligrositat d’inundació - PATRICOVAPDF5,1MB2888135A21CDB03C85B397415DA0134ECD854CCB8175585091D065634A914510
Peligrositat d’inundació - EATEPDF2,2MB53F09A80F4E58F8027800169C4C7BBF3736FF01118CE0ED29C3428A964287619
Risc d’incendisPDF5,8MB0AF2A506AFED35AF2E7C78942103220505F148E703E52C81CA73E07797F2076B
Risc d’inundacció marinaPDF5,0MB89A473CD1E34EA08439537EF8E0702B345B6F6563E237FA603F5D51DFAC24DFB
Aprofitament de roquesPDF6,1MBAFE651897900EBF6FFE2B6956CE4FB9413E23264510A0D07B4ED0CA3D4FA9AC9
Capacitat d’usos del sòlPDF6,5MBEE25D0383D27C9DE4CD47098D200B4D0D6B9BA80A5F7AEDD1C2B6AC56137CA97
Accessibilitat aqüifersPDF6,2MB089A6CDA8E78A4DC6ED1E3EE4088F9A7ADB97FEFA78C05E66553B312107139CC
Classificació del sòlPDF6,3MB4E42071E549E7E4F7FE0E8E06BC2AAC6A8CE3302DA91C9D0B59CBE395C9ED2D7
Qualificació del sòlPDF6,3MBCBD83D3F7B684DD265B675BEA1832F661598EE152F640FEE394AC34D2DA69F3F
Unitats ambientals - EATEPDF14,3MBBAA06FE41541B9A2D13DE30C15DF07E3EBF824A4578E86C99E5A2CCDF5801088
Unitats de paisatgePDF1,8MB2735DFCE7474FAE4E177F005E17F6522B6E89002874C0577D012F2FC811A6674
Documentació justificativa
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
MEMÒRIA JUSTIFICATIVAPDF17,8MB4F55398ACD71CAF5E9331552397CCC21B66A6B1CD35A584744FD651133B71C28
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic
Estudi Ambiental i Territorial EstratègicPDF364,7MB880FF5885AEB1C07381DC3029A4F4770DAEEE5E7C1535C55D3DB130CF0D6F1DA
Estudi valoració ambiental del Serradal
Estudi valoració ambiental del SerradalPDF10,9MBB01D840CC028DA56D0ACB122547790C28E5B043845F398B07EC41507579A30D1
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Pla de Mobilitat Urbana SosteniblePDF302,5MBE430BD8FE98DEE35F938E6536DC68495E3804CF4E6F3691638F574345B9A14DD
Estudi Acústic
Estudi acústicPDF126,9MB5E306B1F35C14BA3515B5CD3903994623E4F619DDA97D5D5E64D949FB2CF44AD
Estudi de Disponibilitat de Recursos Hídrics
Estudi de Disponibilitat de Recursos HídricsPDF1,9MB6DF809903DA3DB8126D62FB31347AFF047F6733E7106272EA27E102020691136
Estudi d’Afecció a la Xarxa Natura
Estudi d’Afecció a la Xarxa NaturaPDF3,5MBEBFDA6BE55826AC7F2952C393CAB7CD88430416F193D3961551C6C8618B4EABE
Estudi de Paisatge
Estudi de paisatgePDF524,3MB325C52EDC858E0C2F0A9D2CC4E9A22D79423C93BBF34CEB2CB1B2B666F4FD160
Informe de viabilitat i sostenibilitat econòmica
Informe de viabilitat i sostenibilitat econòmicaPDF4,7MBDDEFF0682EA8E38263D7215570200E6D462015F4A0AFE6CD0D9058D4298D1A46
Informe d’obtenció de valors del sòl
Informe d’obtenció de valors del sòlPDF31,2MB09BE952768AE8272F5CB9A491F673032F2EE80441850D2EC55CA0A8C6F42F6A1
Informe d’Impacte de gènere
Informe d’Impacte de gènerePDF21,6MBACE18833EC599EECA7C87CC330E09A162FF52BF9B3AEAC1D6C3AC801D623969A
Documentació normativa
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ ESTRUCTURAL
Caràtula plànols d’ordenació estructural
Caràtula plànols d’ordenació estructuralPDF0,3MBEEDAC8D2471293A2514B6DC2994671B56DB770387F1DA5666E5B055B1570311D
Llistat de plànols d’ordenació estructural
Llistat de plànols d’ordenació estructuralPDF0,2MBBE446935B4CEB1FBD1131D0547701BAD55A96368D4827BD7D0C0DE1A89E9374B
Infraestructura verda
Infraestructura verda TERMEPDF13,8MBB4336E7AA31A0C08AAC65ED0EEA8FE67964BC72E2AB60DEBB92DBBA6A3525DB8
Infraestructura verda NORDPDF5,7MBD9DF63F6CDCEF73EB1CD27CD3FC07231410D983B677BEF3C85F3401FD0B9246A
Infraestructura verda SUDPDF8,9MB04AC50204A95A4106C1BD31705DF830CE521949D5DFDF1FE35410358B5F8F471
Infraestructura verda OESTPDF7,3MBA4F1EDFC08DC10CCB2C7720AFC740170C0ACA0958AE92CF9E7965DE0B28E56F2
Xarxa primària
Xarxa primària TERMEPDF13,3MBAB353A091A730BA7D531EA1A764491F16AD21A01C15D283755528C7C5EA15EFE
Xarxa primària NORDPDF4,8MBB2F89D207CBEBCF46A2657714BAB74AB1BA640E25549BE98CAB1300241F2BDA1
Xarxa primària SUDPDF8,5MB1497098913BB6A872F93AE14C1BB14F7FFF84B6B3D087183F50B421243A3454A
Xarxa primària OESTPDF6,0MBC14D009BE6DC2578CB3DF61C89241F6EBD8E77033F9A55CB215968C1F3EBE3D6
Zona d’Ordenació
Zona d’Ordenació a escala municipalPDF13,7MB9E0198B01D8EB3BD450B5D125E9BBE1DCA766C0BBFD4763284209F55C2DA8F5F
Zona d’Ordenació NORDPDF5,5MBEE32D811A2FAA383B108302010C4D77D115B3385F082516E8E67AFEEF8EE65BD
Zona d’Ordenació SUDPDF9,6MBCE91B9E9C16FBE37062F5BF2EBC07463817299BF594C8D961A175E5B51038152
Zona d’Ordenació OESTPDF7,1MB6DC7A518EB0C370471EC15594BD6DEF2CBDAF852568081A51941C95EC3CFA85C
Subzones rurals
Subzones rurals TERMEPDF13,8MBEFB89947D8A6BA0F8FAF27D4F13B8DE163187E1AD0198E1841FB60B1E608B459
Subzones rurals NORDPDF5,7MB6417EF9EBD4DE9A52359A2E5E196A72A86A1948B6C3EA76F8FE3B2B536D23657
Subzones rurals SUDPDF9,6MB3079331E06DDC3E468384A99F2C7FC4C4B404703B565131FACF789140E7BA881
Subzones rurals OESTPDF7,0MB95AEAF72939E3CAC7D82DE3C75AD733C629F48317E306A75B81C9166D6DD027A
Classificació sòl
Classificació sòlPDF14,2MBEAAB944DA83B343044EBE1C8D02E48A21FF18553FBA99B089CCC0928B2D80477
Àmbits de planejaments
Àmbits de planejaments NORDPDF5,1MB70B73BD15979962D3E942952DC4D99BE4DB699ADA3B4FF02F78F906532D8DFB2
Àmbits de planejaments SUDPDF9,6MBC6048B0F105933568DA62DDCAFC4ABB1EA6AF31FFE6567E1124F3DD43D641186
Àmbits de planejaments OESTPDF6,5MBAE2D96ABA06D6D18EB8EBEC4E2F5A1FD323BA59E452BD8801708999494E34FEE
Afeccions
Afeccions NORDPDF4,9MB331823AED65980FACDDE3DD09F0647C6F8C7569D1456BF012E3D1D0BC7ACFB14
Afeccions SUDPDF8,6MBB97C800244FDBE3EE78FC626272AA451832126BEB69DF0E0EB6432A8BCFC9496
Afeccions OESTPDF7,5MBE0A7C6D598404FBE185F5FAF4DC6ECABE018C7EA21F52D1B429B79BB41C39BE8
Riscos
Riscos NORDPDF4,8MB6CA0D7F37F479C7590B749D3E9B31E4C28F7FFB1D631656BC5BA3C258C20D0FA
Riscos SUDPDF8,5MB479BF828F8390F7DE4584A812EEB7016D88DAC92EDBE2BC0D6BA3F6A4826C558
Riscos OESTPDF5,9MBEBCD5CEB4EDF8BDB9ADDBE16C4B1EFA27EAB4303594FEB9AF78675090377DBD0
NORMES URBANÍSTIQUES DE RANG ESTRUCTURAL
Normes urbanístiques de rang estructuralPDF5,2MB41BE43C13DC54CFD1547DB21B9048E529E3C57488AD91D141386ED3C63AD9743
FITXES DE ZONA
Fitxes de zonaPDF56,9MBFA3DD3D854307C4B24CC6127755372C3B02388B43CF7FF4756A7BAC0C5796F04
FITXES DE GESTIÓ
Fitxes de gestióPDF297,7MB0CFE30A8929566686143261D52C0A4A8F580E0563EEFA601C463FDBA7D987475
CATÀLEG DE PROTECCIONS
Patrimoni ARQUITECTÒNICPDF524,0MB9680D07E0A3744C7E70B8DC2C4BE88534067DCA4DD0B4D720C992E97D8E77438
Patrimoni ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGICPDF134,2MB044ADECD6253857BEA65043A678BDFD051458FF0588F7715EEC8284284027B6D
Patrimoni HISTÒRICPDF14,4MB0F296E45846D9A9EE111AA15E2BF68BC72C773525DF938AA15C7590F48DB715F
Patrimoni NATURALPDF133,2MB59816ABD53C71B935F3C9D30AD385E52A40851E15B1C99E641B055CC4E6C2942
Patrimoni PAISATGÍSTICPDF20,1MB14E2D2ED0289DB0C330605113EBFF4DBA8667142363E2E7B8A2E2986E7575EB1
Més documentació
PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA
Pla de participació públicaPDF8,4MBAF5A183C5DD61F0C25E4829AC879E5F74925270F8F361EAF6997D63136364DFB
MEMÒRIA RESUMIDA
Memòria resumidaPDF7,2MBA6329E9ED2966A33BD3966180B7D503048018711EE12EF3AF3AF11881BB9FE04