Pla General Cabecera

Pla d'Ordenació Detallada - Aprovació definitiva

El Pla d'Ordenació Detallada és aprovat definitivament en el Ple de l'Ajuntament de Castelló de la Plana de l'11 de novembre de 2022. La documentació de l'acord pot descarregar-se en els enllaces següents:
Certificat de l'acord
Diligència del HASH de la documentació definitiva

L'acord es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló nº 138-I del 17 de novembre de 2022.

Documentació informativa i justificativa
Memòria informativa i justificativa
Estudi d´ARRUR
TOMO IPDF88.1MB
TOMO IIPDF224.2MB
TOMO IIIPDF130.2MB
TOMO IVPDF7.3MB
Estudi de seccions viàries
Estudi de paisatge POD
Informe avaluació impacte de gènere
Fitxes DIC
DICSPDF178.0MB
Pla participació pública
Reserva DOT educatives
Plànols d´informació
SERIE A 1_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA OESTEPDF28.0MB
SERIE A 2_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA NORTEPDF26.2MB
SERIE A 3_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA SURPDF48.1MB
SERIE A 4_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. CIUDADPDF54.8MB
SERIE A 5_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. GRAOPDF22.6MB
SERIE B 1_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA OESTEPDF13.8MB
SERIE B 2_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA NORTEPDF12.7MB
SERIE B 3_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA SURPDF26.3MB
SERIE B 4_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA CIUDADPDF26.8MB
SERIE B 5_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. GRAOPDF10.4MB
SERIE C 1_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA OESTEPDF13.2MB
SERIE C 2_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA NORTEPDF15.7MB
SERIE C 3_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA SURPDF27.2MB
SERIE C 4_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA CIUDADPDF25.4MB
SERIE C 5_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA ACAPDF11.7MB
SERIE C 6_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. GRAOPDF3.2MB
SERIE D 1_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA OESTEPDF17.7MB
SERIE D 2_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA NORTEPDF16.9MB
SERIE D 3_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA SURPDF53.7MB
SERIE D 4_EDAD DE LA EDIFICACION. CIUDADPDF75.6MB
SERIE D 5_EDAD DE LA EDIFICACION. ZONA GRAOPDF18.9MB
SERIE E 1_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF1.1MB
SERIE E 2_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF3.4MB
SERIE E 3_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF3.6MB
SERIE E 4_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF2.4MB
SERIE E 5_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF6.5MB
SERIE E 6_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF3.7MB
SERIE E 7_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF3.1MB
SERIE E 8_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF2.1MB
SERIE F 1_INSTALACIONES URBANASPDF3.8MB
SERIE F 2_INSTALACIONES URBANASPDF4.1MB
SERIE F 3_INSTALACIONES URBANASPDF6.9MB
SERIE G 1_DOMINIO PUBLICO. ZONA OESTEPDF23.1MB
SERIE G 2_DOMINIO PUBLICO. ZONA NORTEPDF24.1MB
SERIE G 3_DOMINIO PUBLICO. ZONA SURPDF51.9MB
SERIE G 4_DOMINIO PUBLICO. CIUDADPDF16.4MB
SERIE G 5_DOMINIO PUBLICO. GRAOPDF16.7MB
SERIE H DECLARACION DE INTERES COMUNITARIOPDF11.1MB
SERIE I 1_RIESGO INCENDIOS ZONA OESTEPDF25.3MB
SERIE I 2_RIESGO INCENDIOS ZONA NORTEPDF30.2MB
SERIE I 3_RIESGO INCENDIOS ZONA SURPDF28.5MB
Documentació amb eficàcia normativa
Plànols d´ordenació detallada
PLANO GUÍA SERIE A - INFRAESTRUCTURA VERDE URBANAPDF0.5MB
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-1PDF2.2MB
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-2PDF3.8MB
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-3PDF4.5MB
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-4PDF3.0MB
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-5PDF6.0MB
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-6PDF3.9MB
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-7PDF3.0MB
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-8PDF2.8MB
PLANO GUÍA SERIE B - DOTACIONES PÚBLICASPDF0.5MB
B_DOTACIONES PÚBLICAS-1PDF1.6MB
B_DOTACIONES PÚBLICAS-2PDF3.3MB
B_DOTACIONES PÚBLICAS-3PDF3.7MB
B_DOTACIONES PÚBLICAS-4PDF2.8MB
B_DOTACIONES PÚBLICAS-5PDF5.0MB
B_DOTACIONES PÚBLICAS-6PDF3.6MB
B_DOTACIONES PÚBLICAS-7PDF2.7MB
B_DOTACIONES PÚBLICAS-8PDF2.5MB
PLANO GUÍA SERIE C - SUBZONAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADAPDF6.9MB
C_SUBZONAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA-1PDF5.5MB
C_SUBZONAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA-2PDF5.7MB
C_SUBZONAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA-3PDF10.6MB
PLANO GUÍA SERIE D - VOLUMETRÍA Y ALINEACIONESPDF2.4MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-1PDF2.3MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-2PDF2.4MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-3PDF3.5MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-4PDF4.1MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-5PDF2.4MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-6PDF5.0MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-7PDF2.4MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-8PDF3.5MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-9PDF6.4MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-10PDF5.0MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-11PDF5.1MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-12PDF2.3MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-13PDF4.3MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-14PDF6.1MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-15PDF4.6MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-16PDF3.1MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-17PDF3.7MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-18PDF5.5MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-19PDF5.0MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-20PDF4.8MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-21PDF6.0MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-22PDF3.3MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-23PDF3.4MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-24PDF4.3MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-25PDF3.9MB
D_VOLUMETRÍA Y ALINEACIONES-26PDF3.6MB
PLANO GUÍA SERIE E - CATÁLOGOS DE PATRIMONIOPDF0.6MB
E_CATÁLOGOS DE PATRIMONIO-1PDF5.7MB
E_CATÁLOGOS DE PATRIMONIO-2PDF6.1MB
E_CATÁLOGOS DE PATRIMONIO-3PDF9.1MB
E_CATÁLOGOS DE PATRIMONIO-4PDF2.9MB
PLANO GUÍA SERIE F - RED DE ESPACIOS COMUNESPDF0.5MB
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-1PDF1.5MB
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-2PDF4.6MB
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-3PDF4.4MB
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-4PDF2.8MB
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-5PDF12.0MB
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-6PDF4.4MB
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-7PDF6.0MB
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-8PDF2.8MB
PLANO GUÍA SERIE G - AFECCIONESPDF0.5MB
G_AFECCIONES-4PDF2.6MB
G_AFECCIONES-5PDF1.6MB
G_AFECCIONES-6PDF2.7MB
G_AFECCIONES-8PDF2.3MB
G_AFECCIONES-9PDF3.7MB
G_AFECCIONES-11PDF2.9MB
G_AFECCIONES-12PDF1.7MB
G_AFECCIONES-14PDF4.3MB
G_AFECCIONES-16PDF2.2MB
G_AFECCIONES-18PDF3.0MB
G_AFECCIONES-19PDF1.8MB
G_AFECCIONES-21PDF3.6MB
G_AFECCIONES-23PDF2.1MB
G_AFECCIONES-24PDF2.7MB
G_AFECCIONES-25PDF2.6MB
G_AFECCIONES-26PDF1.6MB
Ordenances
ORDENANZASPDF20.6MB
Fitxes gestió sectors
Fitxes gestió UEs
Informes
Informe consell social
Participació pública
DATE
DATE POPPDF0.5MB
Elecció alternativa i mesures de seguiment
Documents complementaris (*)
Documents de evaluació ambiental i territorial (*)
Estudi de paisatge (*)
Informe de viabilitat econòmica i memòria de sostenibilitat econòmica (*)
Informe de evaluació d’impacte de gènere (*)
Fixació d’indicadors del seguiment de l’execució del Pla (*)
(*) Aquests documents són els mateixos que van acompanyar al tràmit de participació i consulta del PGE. Es poden consultar ací.