Pla General Cabecera

Desenvolupament del Planejament

En esta pàgina es troben els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general de Castelló de la Plana, així com altres projectes necessaris per al dit desenvolupament.
Aquesta secció encara està en construcció. Pròximament pujarem tota la informació.