Pla General Cabecera

Pla General Estructural - Aprovació definitiva

El Pla General Estructural és aprovat definitivament en la Comissió Territorial d'Urbanisme de 17 de desembre de 2021. L'acord de la dita aprovació pot descarregar-se ací.

L'acord es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló nº 153 del 23 de decembre de 2021.

Documentació justificativa
Memòria justificativa
Avaluació ambiental estratègica
Estudi de paisatge
Informe viabilitat económica y memòria sostenibilitat económica
Informe obtenció valors sectors
Informe impacte de gènere
Informe gènerePDF41.21MB
Annexos
Annex carreteres de l’estat
Annex de costes
Annex de costesPDF10.01MB