Pla General Cabecera

Participació pública

En esta pàgina es detallen els processos de participació ciutadana duts a terme per a cada instrument d'ordenació urbanística.

Actius