Pla General Cabecera

Marjal

S'entén com a àmbit marjal l'assenyalat com a tal en la unitat ambiental 2. MARJAL DE CASTELLÓ definida en l'Estudi Ambiental i territorial Estratègic. Es pot consultar més informació en la página web de la marjaleria
Aquesta secció encara està en construcció. Pròximament pujarem tota la informació.