Advertència: El termini per a la recollida d’enquestes de participació ciutadana de les 17 zones finalitza el 28 de febrer perquè aquestes es puguin compendiar, analitzar i atendre, en el seu cas, a la major brevetat possible. Podeu continuar el procés de participació ciutadana emplenant l’enquesta que trobareu a la pestanya 'Perspectiva de gènere'. Moltes gràcies per la vostra participació.

Informació i documentació

Més informació del Pla General i estudis realitzats o pendents de realització.

Què és el Pla General?

És un instrument bàsic d’ordenació integral del territori d’uns o diversos municipis, on es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a cada tipus de sòl, i es defineixen els elements fonamentals del sistema d’equipaments i serveis del municipi. El Pla General està compost pel Pla General Estructural i pel Pla General Detallat.

El planejament urbanístic, a la Comunitat Valenciana ve regulat per la Llei 5/2015, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

Resum del procés

En desembre de 2013 s’envia l’esborrany del Pla General a Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que contesta en juny de 2014 amb el document d’alçada o referència que es troba publicat a la web de la Generalitat Valenciana, desprès de les consultes prèvies pertinents a totes les administracions adients per part de la Conselleria.

Des de juny de 2014 s’han encomanat diferents estudis parcials sobre temes especials entre els quals es troben el de paisatge; acústic; de mobilitat urbana; el catàleg arqueològic, etnològic i arquitectònic; un informe viabilitat económica, etcètera. Aquestos estudis parcials defineixen el Pla General Estructural, que determina de forma general tipus de sòl, indústries i zones residencials, entre altres aspectes.

Documents

Els documents de la següent taula son esborranys i són únicament orientatius. Durant el procés poden tindre modificacions.

Informació i documents
Document Redactor Estat Emissió Adjudicació Descàrrega
Document d’inici Tècnics Municipals Desembre 2013
Document de referència Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient Redactat 26/6/2014 26 de juny de 2014
Estudi de Paisatge UTE Estudio de Paisaje de Castellón> Redactat 11/12/2015 12 de maig de 2014
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic Omicron-Amepro, S.A. Redactat primer bloc 10 d´abril de 2015
Estudi Acústic Acustica y Telecomunicaciones, S.L. En redacció 11 de juliol de 2016
Catàleg Arqueològic UTE Reis Lloris Adanero – Sergi Selma Castell En revisió 18 de novembre de 2015
Catàleg Arquitectònic Unomil Arquitectos, S.L.P. En revisió 30 de desembre de 2015
Estudi de Mobilitat Planifica, S.L. En revisió 25 de novembre de 2015
Àrees de Rehabilitació En contractació
Informe de Viabilitat Econòmica i Memòria de Sostenibilitat Econòmica Jose Ignacio García Campá y Asociados, S.L. En revisió 1 de juliol de 2016
Perspectiva de Gènere i Informe d’impacte Universitat Politècnica de València En redacció