Pla General Cabecera

PLA D´ORDENACIÓ DETALLADA (Document sotmès a la 1ª exposició pública per acord del ple del 26 de juliol de 2018)

El Pla d’Ordenació Detallada constituïx l’instrument urbanístic a nivell municipal que regula el règim urbanístic del sòl urbà i urbanitzable subjecte a ordenació detallada. Junt amb el POD també es presenta a participació pública l’Estudi i Proposta d’Àrees de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana.

El POD també incorpora en aquesta fase d’exposició pública la mateixa documentació complementària que va acompanyar al tràmit de participació i consultes del Pla General Estructural, constituïda entre uns altres pels documents d’Avaluació Ambiental i Territorial, l’Estudi de Paisatge o l’Informe de Viabilitat i Memòria de Sostenibilitat Econòmica.

La documentació que integra el POD està conformada per documents de caràcter informatiu i documents de caràcter normatiu.
- Els documents gràfics amb eficàcia normativa són els planòls d’ordenació d’Infraestructura Verda Urbana, de Dotacions Públiques i Subzones d’Ordenació Detallada a Escala 1/5000 i els planòls de Volumetria i Alineacions a Escala 1/2000, així com els planòls de Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Natural i Paisatgístic a distintes escales.
- La documentació escrita amb eficàcia normativa està constituïda per les Ordenances, les Fitxes de Sectors amb Ordenació Detallada, les Fitxes de Gestió d’Unitats d’Execució i les Fitxes de Declaracions d’Interés Comunitari.

La documentació de caràcter informatiu serà la resta de documents que integren el POD.

Plànols amb eficàcia normativa
Infraestructura verda urbana
Infraestructura verda urbana A.1PDF1,6MB4CB81D0B62F8F7CBF0DBD7149ABCC1052BA246759743070FC94F06237CF83270
Infraestructura verda urbana A.2PDF3,9MBA97E178AF97B217474F4C5497151FF7C49F7BB82D7436C2F58ACADCC9859A994
Infraestructura verda urbana A.3PDF4,2MBAB40414F0D9A79C1CD41E2B0EA930FBB070764E77BA34CC5CC0212BC10729535
Infraestructura verda urbana A.4PDF2,9MBC3D90FDE59812FE410CAEC17FA3DF11D8B6B7241CB26B84279BCD9996C80887C
Infraestructura verda urbana A.5PDF7,0MB4D166F6DD0BA63F3249AB2B598C83070D5F2620FA3F4B5C3D95A73735D5A0C60
Infraestructura verda urbana A.6PDF3,9MB9436F02E9E0157176278C411D007CAEBC63450C0FA6D5089210E8813E0C9095F
Infraestructura verda urbana A.7PDF3,5MB0EE6644E38B28195932F34D8B2F5DB879F2AB378C12172C164E914E9311ECB1C
Infraestructura verda urbana A.8PDF2,4MBE0ABB40F074B45F79393C98DEE0CA296566958CF9E405156455AF8F80BE268BF
Dotacions públiques
Dotacions públiques B.1PDF1.3MB1E2F3C316F48290E7534E281CF380A79F94A60F408DD90737CB748EA31C30A72
Dotacions públiques B.2PDF3.1MBD88AA6FB63FDA2D7A15A591F9E4DB2236F0E05465C9D68C317BAF2E2B9FAA86D
Dotacions públiques B.3PDF3,3MB728EEC25FADE98BD7F17199A407E0334A34C5B97ABCCF727C4CBCA3A430A53FD
Dotacions públiques B.4PDF2,7MB5D45B1D69B67068B626FF6EDDF5714F29F462CD0B3251E1A19D13069706ED9F2
Dotacions públiques B.5PDF4,9MB490F884049CD6A43C0FA5D625BBC1056B1CDC7A5AEFE25CF177BFDE1F6D462A3
Dotacions públiques B.6PDF3,4MB5D7CE86FF57FFA446661BF5608C631F94DF7360ACD85956ED86FFB50AEF20829
Dotacions públiques B.7PDF2,7MB8BE724807D920010F9C237991A4D19A38541124EB7DB42451D391B7F9D7C1A20
Dotacions públiques B.8PDF2,1MBBB92A167B9D3DBB1F6C1769482E4795D7151A81EF4C651E1EB6DBDACF7F00B43
Subzones d’ordenació detallada
Subzones d’ordenació detallada C.1PDF1,4MBA8CBF7984583C75CFFFDEB97412573ADDA4F826C479AB91930A0BFDA13A05D19
Subzones d’ordenació detallada C.2PDF3,4MB176F3F4653F4A12039743D90454F0CF8EA4C19EF5177A95CCECC196EC3FF10B9
Subzones d’ordenació detallada C.3PDF3,4MBF1532F28917C3F02824C51E81F9956DC705C07B59785A84FABC1BACA0144A82F
Subzones d’ordenació detallada C.4PDF3,2MBB2993AEF9D4535CE7CCA209672CDE7D9B7454F1DD0BA69886C890EB6496B490E
Subzones d’ordenació detallada C.5PDF6,3MBC7285B60881414F677C749C365A6E19923CBF63FFCC02662051BC7DAFB834CDE
Subzones d’ordenació detallada C.6PDF4,0MB0E8C4219F395761817E2F7A46C09E68AE3CDC0F0952A516F2B71065A62761AC7
Subzones d’ordenació detallada C.7PDF3,5MBF5F4FA15FFE21468A0B5FE0AE6A563D992E2909C36BC7D2C58D5F41E8071EBC7
Subzones d’ordenació detallada C.8PDF2,6MB13E16529F0CF5FA64862710751CBE3DACE4D963A763180856CB59F4644040DF8
Volumetria i alineacions
Volumetria i alineacions D.1PDF1,8MB2334B03CBF28C51311DF42B624CAA1C672A9162B0C43F09475D8BA8E09AE43B1
Volumetria i alineacions D.2PDF2,0MBB9B56210DCA0C7C4BDDBD9981C09BDFC7E2EC9003CCA7A923362D7139D33A0B9
Volumetria i alineacions D.3PDF2,9MBD4BEFB493FDB283229DAF81234BC555E7C11339CBA8D5F65ADD80379A4320AC3
Volumetria i alineacions D.4PDF2,8MBF91C883E9C05D1C3DA73166F96C305345EB770B814D016F6ABE20FD029CD691E
Volumetria i alineacions D.5PDF1,6MB0F22D4E271B923B6F735476F9384F813E7696497ED2F05326F53043B95D77167
Volumetria i alineacions D.6PDF3,5MB30AA02B632A16BBC26CF1C72FC8566F959AB6FA4C692E0A5CF1E69970220D076
Volumetria i alineacions D.7PDF1,8MB192E081137EDD8B3B133C29F95F265C2ABC59C50929547A4558DF184B38DA7A8
Volumetria i alineacions D.8PDF2,7MBBD551E7F2C4FEFB21236BF00BC2AFE479A635C40E43ABD9C4CEA841511FDD67E
Volumetria i alineacions D.9PDF4,8MBE6E4D220C4A69B58EF5C8E240BCC85EFAF3528CB429333DF1D49539C41F02F81
Volumetria i alineacions D.10PDF3,8MB45B0260485B599A4DB8259615D74980F2259F66B60CE9C0A32E6590A6E55B378
Volumetria i alineacions D.11PDF3,8MBBD8695FE2F8F5436FB6E54B26D7DA3AC758D365058C14074C1AE4BD2F9266C4F
Volumetria i alineacions D.12PDF1,7MBF41A94E1B3A3ED7C33981635ED52E369925D01813FF8301158982267D78C2965
Volumetria i alineacions D.13PDF3,4MBEFFFCA70D6DE72C0D81E99CB4981BF082D829AB2F649063D8D4CBCB31BF08952
Volumetria i alineacions D.14PDF4,6MB51B90CDEF03D55F24A176A28D8D8E1F5D17C435841532726AC8A696944FF10EA
Volumetria i alineacions D.15PDF3,9MB3216F29DB4B71203E3A587E208E147132CE358D4C678EC3CAC1E22167470F98A
Volumetria i alineacions D.16PDF2,3MB35F6AE441D8B47B656E919A69D7F0EC3A1213D7C7A99FE025A55893AF806CAFF
Volumetria i alineacions D.17PDF2,5MBD2778A6A62267B04484563C464ECF7282CCA31A6F554477D9FCDAEE0207E684F
Volumetria i alineacions D.18PDF4,3MB111F779D4D14101692CBF5262C7ECBD96D8C98A1C3BB4359BB964D346E7EFE1A
Volumetria i alineacions D.19PDF3,3MBEA7BF3483F2A4CA1D571D68A4004350703FD928BAEBB8588B55E8D0FCE58DAD2
Volumetria i alineacions D.20PDF3,8MB248BB34816EB1D71ACE52C54415FBF6130A0087CA4EE73768AE9DE222DADD4F0
Volumetria i alineacions D.21PDF4,7MBBE2125B1EFC32249DECEF5E77CE94181413DF0980461D058AA4E22200A1C0407
Volumetria i alineacions D.22PDF3,0MB27DEF0DAD6EC44BEA7891FA1158178E40A8FB67CE8E7FB3EF9E0EB8CA710B034
Volumetria i alineacions D.23PDF2,6MBB80E84C9C7050C31959072DDCCD9F8E1934FB28C397DAC9D099CFF18090E734B
Volumetria i alineacions D.24PDF3,4MB9661BB0256AA2DC5A5C7CFDF02C310716C36CFBA42AB1D03A7D34D7E8A660D42
Volumetria i alineacions D.25PDF2,4MBC9760DF626AF948B15FA1535AA6B6FBBE0BB0B87DF82B98E9A6B14D46032872E
Volumetria i alineacions D.26PDF2,8MBEF49941D73CD807B5AF0BF0B964928474CA87114E5918BAB849A54078B02CAE8
Catàlegs de patrimoni
Catàlegs de patrimoni E.1PDF6,0MBF541585FFAAC8D7213AFEF8B918A2BA6CBB5CA2B2EBADD624311B233E2CDBFEB
Catàlegs de patrimoni E.2PDF6,4MB67BBBA6F67F79DF3F3B428CB6CDA7D7F9BA757C9F5F547250CA80A5AA96092D3
Catàlegs de patrimoni E.3PDF10,9MB773FB53ACBEC60DA37405925F76C244AA27C5B9999CB6491BBB67E495F8505E4
Catàlegs de patrimoni E.4PDF2,0MBF7A2F85C4ABF7C82F750F4E7F7E90421915E914DF0CF990EEECDD5A005FBE85A
Documentació amb eficàcia normativa
Ordenances
OrdenancesPDF4,3MBB40557EA326402E9CA1E84279ADD7C578CA29508EA7AFF1780C73750EC07E495
Fitxes de gestió UE
Fitxes de gestió UEPDF39,4MB6E8F8970DF2248330DFCD6B3F0D9E08810D608D00AAF9DD3EC6146B679BC2612
Fitxes de sectors
Fitxes de sectorsPDF25,4MB4196EA7A47FE926A78B30FA5BB145D8691DFF76277C1426C5F384BE44F8879F6
Pla de participació pública
Pla de participació públicaPDF0,6MB985E2C6C503194DD62763F6FF135A232BB7BCB719E4FB869E7C52C799B298147
Declaració d’interés comunitari
Declaració d’interés comunitariPDF5,6MB77A2E566A9549A2E1A18A282514143D12A80024C9547AE2EC9EF35A995C33877
Documents de caràcter informatiu
Memòria informativa i justificativa
Memòria informativa i justificativaPDF12,8MBA0782F38834D5705F90391FFB5A923379DD12512F3B00AE58D9F4DF6A5EF7132
PLÀNOLS
Usos principals
Zona oestPDF8,2MBEF4AA734AB7BADBBB78A7AF2AC8215423327429E6D6F5CF575C7B3BDC999DC2A
Zona nordPDF14,6MBA6282B86F4DE8270108901595850325FE15194E54636DA4E5CB6B6E9961E8978
Zona sudPDF15,1MBD6F63BC62D0E9C05EBE47319FC58A5492701DC51CBB92447CFF29F15D4478366
CiutatPDF11,3MB616FB810B81E082557615684E0EB1687067E99C390C0270242C45008C3B3DC69
GrauPDF15,2MB20D2F4C81427737BCD15C7683A0412C78961E0184D00449FB2AA8253D635449F
Usos secundaris
Zona oestPDF10,8MB5BC0CA04B1DC50E152CB0CF842F32EC1D9DE3E5645D68F945ABD410658B537CD
Zona nordPDF13,4MB4EC4795F931B38591B998284084A59704A65DC4D3ABF39B605DD2AFE6457BD7E
Zona sudPDF13,4MB22543CAE977AE4088132A45E86ADC107FD09F8BB59F86E27FC310E86F312164D
CiutatPDF15,3MB04A9EAA4CCCD9DEE2D4DC0ED0E717A0A8C356724560DC385E5E27DB4E6F76261
GrauPDF9,5MBA5169C8E8704FEBEF14677CBEE3FCB048828868516AE2FD86DE55F3E5490FDE4
Altura edificació
Zona oestPDF13,2MB5F7D1BB58A4BE7D31939F010DB662D31B62967B1FDA84035888D5B976CD34E55
Zona nordPDF11,7MB7A1ACF9AF0C1138E875617D795471A5C3E36FC1AF0A9236E2774C6290913DE16
Zona sudPDF16,3MB390B7F035855CA60F6C265E74E77ED8978322312FE5D3663777F6D6AA985DE2E
CiutatPDF18,3MB75B6CA5FD38ABCAED82A8CDB38E1063413020238D77A1EDBAC86CA5DC0B98563
Zona ACAPDF13,1MBF41845B8E4F8F7C13A91D067157F2651CA7DED829C94246C3CF4547BFDD13C1F
GrauPDF3,9MBD29DF38E8629CFAC544EB9B28E5CF2D50EDC13A1F0CE85983D51F5D914DB9682
Edat edificació
Zona oestPDF7,6MB9055362EFA8B55C394ED448AC1BF3238D9837C4336192848990F0F168FAAC1E7
Zona nordPDF9,4MB96A8420272955D14BC25BD0D13EB8D7F331B1C5DD9A7C26EAD61CA542C664309
Zona sudPDF13,4MBDB9802ECDDC48A7D524CBDF9B03F61DBC3DA604C463F78E01BBD4024AAA87D99
CiutatPDF15,7MB3E1C68272F43C9186FB93E00B6250555449D0D2AC45B740AC8A2C0883AC22340
GrauPDF10,0MBCC8DA4614ACA052C09AD363F32FB93E26A22C10E3F0288657D6A1E87E610F0CB
Grau urbanització i edificació
Grau de urbanització i edificació E.1PDF1,1MB00ACEF4F2EAF2FA3195E884E7FA0B7B09A49F6CA4C938CC3B345D4484CD469BF
Grau de urbanització i edificació E.2PDF3,5MB19D26643877097E90B18BBC058EF53AC227B250162E884CC1B4D32908B684886
Grau de urbanització i edificació E.3PDF3,4MB8A9EA0D2C06DDA673D77254E8DAF8B1904C32C22DB8556AD5C4BE2A9C0100BDF
Grau de urbanització i edificació E.4PDF2,9MBC6C2FC6A46B68CF2255FD34162F348090582B62DC7F1CFDBEBFFCE70A7216BD9
Grau de urbanització i edificació E.5PDF7,2MB68F7454144A21D86D78052D539BC17D793F157AAD3C8D408215D83145E41A3EA
Grau de urbanització i edificació E.6PDF4,0MB617A3AC9C7CBD2EE29FB1F208556E631E7236924EE20D6D817C77C2136486095
Grau de urbanització i edificació E.7PDF3,3MBEDEB7AD6F1E4C4934ADE922B67CC9EA22D04287C1052DC59DFC4F769957DCA28
Grau de urbanització i edificació E.8PDF2,3MB22179562F0175004D0A04DA9298E9E704F84121CF448FC2A0F73071C1287D205
Instal·lacions urbanes
Zona oestPDF4,3MBC79A3AE56D6EAD84C7FD91CFC42683EA95E42FA271AC4EE36E202B6D5761AE81
Zona nordPDF4,6MB0DD17F19250651584C22FB06BA298AEF16B0CC7E7ADE5E1085BBB265E39B06A2
Zona sudPDF7,9MB6B977DD1BC2B37D65EC9ADC82C2751212F5EAB6F528E198AB250570FAE5B2790
Domini públic
Zona oestPDF7,2MB4BFD0F31C831134AE7EA58652DE33D53A9644E0022D244E760D87BCF4EFFC8F2
Zona nordPDF9,0MBEDE9E072113A4F37BAF48FC87837C1838255DE6AF9FE49EBB754AECFEB0C38F6
Zona sudPDF12,4MB31D7E132B25F4087F49E89D85383C8011B91CA03F58DAC1E945737BCE2974613
CiutatPDF17,3MB5226EB61E4616A3C95A09FBA759AC51998F65AA9B588E85BDA72F45066248814
GrauPDF17,4MB4D971404335B976EE4FF08745ECD3BE91CB075714969A8FE4DEC51F93DC1B2B8
Seccions vials
Seccions vialsPDF20,2MB76A04A83D769B2C9BF04F3C05E526A2A65CD2FE31D079FB3C0FC4A9B56D44E39
Memòria gènere POD
Memòria gènere PODPDF1,4MB0792548D611EBCD06494E106D069B0E775B245D438CE2862838320B10E733EAF
Estudi i proposta d’ARRUS
PortadaPDF2,7MB
Tom IPDF88,1MB0C89A171E1412C46334AE0332300FB98D81D9E36155ABD398DB2D44ED29B9683
Tom IIPDF224,2MB8E1FF69687CD2EBDBBFD588FA054BBF13E7F67F33CA99E07BE259A5226079AFF
Tom IIIPDF130,3MBC2F868A805610001C85B14547DC19FD86989E73B9554AA9A2CF86288A6B5998F
Tom IVPDF7,4MBAE8E23566AB4B23A593149B756D427A68C6EFCD9833C44FF8828982522CD8141
Documents complementaris (*)
Documents de evaluació ambiental i territorial (*)
Estudi de paisatge (*)
Informe de viabilitat econòmica i memòria de sostenibilitat econòmica (*)
Informe de evaluació d’impacte de gènere (*)
Fixació d’indicadors del seguiment de l’execució del Pla (dins de la memòria justificativa del PGE) (*)
(*) Aquests documents són els mateixos que van acompanyar al tràmit de participació i consulta del PGE. Es poden consultar ací.