Pla General Cabecera

2ª EXPOSICIÓ PÚBLICA

El Pla d´Ordenació Detallada constitueix l´instrument urbanístic a nivell municipal que regula el règim urbanístic de sòl urbà i urbanitzable subjecte a ordenació detallada. El Pla d´Ordenació Detallada s´acompanya de l´Estudi d´Àrees de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana, així com de l´Estudi de Paisatge específic del POD.

El POD també incorpora en aquesta fase d’exposició pública la mateixa documentació complementària que va acompanyar al tràmit de participació i consultes del Pla General Estructural, constituïda entre uns altres pels documents d’Avaluació Ambiental i Territorial, l’Estudi de Paisatge o l’Informe de Viabilitat i Memòria de Sostenibilitat Econòmica.

La documentació que integra el POD està conformada per documents de caràcter informatiu i documents de caràcter normatiu.
- Els documents gràfics amb eficàcia normativa són els planòls d’ordenació d’Infraestructura Verda Urbana, de Dotacions Públiques i Subzones d’Ordenació Detallada a Escala 1/5000 i els planòls de Volumetria i Alineacions a Escala 1/2000, així com els planòls de Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Natural i Paisatgístic a distintes escales.
- La documentació escrita amb eficàcia normativa està constituïda per les Ordenances, les Fitxes de Sectors amb Ordenació Detallada, les Fitxes de Gestió d’Unitats d’Execució i les Fitxes de Declaracions d’Interés Comunitari.

La documentació de caràcter informatiu serà la resta de documents que integren el POD.

Documentació informativa i justificativa
Memòria informativa i justificativa
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVAPDF33.04MB0f9b5056e14dc73419a3a21f7f1f662db320812d2bb245a91b8496ab6dcd6e8b
Estudi d´ARRUR
TOMO IPDF88.07MB0c89a171e1412c46334ae0332300fb98d81d9e36155abd398db2d44ed29b9683
TOMO IIPDF224.21MB8e1ff69687cd2ebdbbfd588fa054bbf13e7f67f33ca99e07be259a5226079aff
TOMO IIIPDF130.26MBc2f868a805610001c85b14547dc19fd86989e73b9554aa9a2cf86288a6b5998f
TOMO IVPDF7.36MBae8e23566ab4b23a593149b756d427a68c6efcd9833c44ff8828982522cd8141
Estudi de seccions viàries
FICHAS SECCIONES VIARIAS_2020PDF33.89MB8322fc8603387f5cd8395fc646ba4849440e1bc590e967cf60cdb66f7c83c523
Estudi de paisatge POD
ESTUDIO DE PAISAJE PORMENORIZADOPDF145.55MB945bdfc09af3277cd52a36fe8cebc6a6860f89b16ea7b55dc20ab338d7161a2e
ANEXO III. ESTUDIO Y CATÁLOGO MEDIANERASPDF162.76MB63fad6853ad84f7af830277c776b111d3e94261cb87800898648f6d983238cb5
Informe avaluació impacte de gènere
INFORME EVALUACION IMPACTO GENEROPDF1.58MBd43251c74a79241c1746adafd5a29aa39df57d3ee61307cc73412d87d7fd25f5
Fitxes DIC
DICSPDF177.84MBcc9b36104519ad8cc92dbea245a989a7202fb68c5bd728355efb5235d6999f07
Pla participació pública
INFORME RESULTADO DEFINITIVO GESTIONAPDF13.68MBecc496f940a1ecd0053514b98cd340ef97a1d2e9f6bf21fe8fd6994168c1fcf8
Reserva DOT educatives
RESERVA DOT EDUCATIVAS_2020PDF86.00MB35dc47edf930b7acee09868915093366337c97953d387566e88b8746c0150b1b
Plànols d´informació
SERIE A 1_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA OESTEPDF8.17MBe01fef695b1c59a1e903296cad7af72dade8acf3780584f38db131ee870120c2
SERIE A 2_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA NORTEPDF14.59MBc833cdeb2c098b99ef5c060b3f4c10df0494d1a09c4fbb5d08d8502987997ca3
SERIE A 3_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA SURPDF15.15MB1386a87d16cb576277394a973e9b17cbfc0514386d4bb71cc3d6d1d935d4f3f7
SERIE A 4_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. CIUDADPDF11.33MB2c2a27a2bbe6a14dc53bed06e83ddb161e928368a283e823cf9be093a1c82c1a
SERIE A 5_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. GRAOPDF15.27MBf22318f89b106d59561e5915ef15a9ad5c6611c4cc18cd611c690359587348f5
SERIE B 1_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA OESTEPDF10.81MB341f244c7d1dd8a607fcfeb84b3db9db59a405f62f55b0a3d0b8448fc2585974
SERIE B 2_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA NORTEPDF13.39MBe501d77eeff0d646f3f20a25b1c4fb9bf29f7585b29663aa6a443407141f6aa8
SERIE B 3_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA SURPDF13.39MB4b37a4eeb97e453feec6f95d475437b3e602f7d7fd67d8b1dfaa4efce3d147b7
SERIE B 4_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA CIUDADPDF15.28MB46427200bea6ddce6c58ca41dd51ffbe4726686f4ecebb841d73f32b5fdbdd04
SERIE B 5_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. GRAOPDF9.55MBfa9bb68346cb01dae09ea31532ee4a525951f3dd977b638ce10a9d53cd405af3
SERIE C 1_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA OESTEPDF14.15MBa451014e0570130b6a6cb58fff9d700cd353b5ef0dd7e5531bae2f29ad50d4fa
SERIE C 2_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA NORTEPDF16.65MB092deefac1d1ada2ab2bd98dffa6e5b4598abb654a5ac2093590502209f37bce
SERIE C 3_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA SURPDF45.08MBf746b7cb931adf092b7a11bb831562fda9ff7f11d2f9e19a2994707ae2addc39
SERIE C 4_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA CIUDADPDF26.30MB64bab20828e90b2bd3fb56e505d90edce687693dec075465cdf25520dec29ec0
SERIE C 5_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA ACAPDF12.52MB7f6a8e19b2702406c1015cfeaef64d5dbd2608dd30aa0624538370b44f1506ab
SERIE C 6_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. GRAOPDF3.96MB115f45641cf4151bef9e6fcbbe69dd56b1d63b2b5634c5273061b448de2534f5
SERIE D 1_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA OESTEPDF7.62MB4175a27001c1c6583e2bd3d9b53070323eaa0ba1fd65862e929637c887934602
SERIE D 2_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA NORTEPDF9.44MB83b6b508ac7517d78dc429a9e1bd3458aa0b7c9d80afa21f27a82dc68653c2e8
SERIE D 3_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA SURPDF13.45MB0fa7c3bbe241fea10d4bd0438562b51f860679cdbb2c6d18c9cc43ec7439025c
SERIE D 4_EDAD DE LA EDIFICACION. CIUDADPDF15.69MBaafff188c7c05ec7562009590d46d0a7e1b3229523ffe44c16ae03923bb7ec08
SERIE D 5_EDAD DE LA EDIFICACION. ZONA GRAOPDF10.06MB252ad5ac57f2e51429163cfa60f6894f8ab13f93ca1174a4694453203de6cc9d
SERIE E 1_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF1.16MB1859b2417cafcdd3a937ddc818309e64a18cb0e9fd96c4dac741f82a9990ad42
SERIE E 2_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF3.89MB4ce23b7483076f1deb0ab951b50a78b8238efa047bdb87d5e13d95af209a7246
SERIE E 3_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF4.16MB869b2823a591c339b9d0faf44ba52f7441a922c725871ca0beb59b592d2e1eb9
SERIE E 4_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF2.66MB1fddc369bf803291df13e3c6369492fdd3af7fae351f8a43b640e61eb66e9f33
SERIE E 5_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF7.41MBe5af6e1b8bf9358492f1a2b4def61d369d65c8d10f04c79f2ededf6736a0d9a9
SERIE E 6_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF4.14MBeb3e8ce0ad2b46f29d385ba8845ca8238bc9231e7ab4088651fa0d101223f505
SERIE E 7_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF3.57MBd041951593838aad6d11bd70e5d1c93a273addc74b8cdaf8147c541552716587
SERIE E 8_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF2.34MBa7ffd510f33050ab946dc3115ead575fbb35d5dddcf8fbe7dca9740beb50d6a4
SERIE F 1_INSTALACIONES URBANASPDF4.66MB924511dafe4a715640c969cb19981a9fb4f636492b5f6f4b5e7071a57107cb3f
SERIE F 2_INSTALACIONES URBANASPDF4.95MB8be3bcbb6f39aa6b5d74a64d89ceec64cbddba7e71b52186a25692ba5ddbd910
SERIE F 3_INSTALACIONES URBANASPDF8.68MB959e7e109195f1804e5d60a289118b9b36cf5694324f9c2513f8e10fa7a96d0f
SERIE G 1_DOMINIO PUBLICO. ZONA OESTEPDF7.24MB86272e438d66570025a17ef971780ca877b16b82514214b96df686b26e3b64f3
SERIE G 2_DOMINIO PUBLICO. ZONA NORTEPDF9.04MB3f5e79e72c090c22c97bea59c28af8d80e991897a290415f74cf137f8c653f6b
SERIE G 3_DOMINIO PUBLICO. ZONA SURPDF12.45MB0cf655787c9a37ce1eb459f53fcfb3f9b073cf8ab3ea9ddd67bfc5cf7e7a1563
SERIE G 4_DOMINIO PUBLICO. CIUDADPDF17.31MB5a5f1d46df81a16c0f01969a44f2029f32ae05495b04c647eb9989cf06eedeec
SERIE G 5_DOMINIO PUBLICO. GRAOPDF17.47MBf09e67dad82fa6910aa1a1e39fbae2773138e067c9b3b16f0e826e6dff91c2b7
SERIE H DECLARACION DE INTERES COMUNITARIOPDF11.43MB226b9976bcca3117b7ec670b81bbab27196c3d946bcd2130c3acb376db4c9b7a
Documentació amb eficàcia normativa
Plànols d´ordenació detallada
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-1PDF1.31MB4138f8c7076966526830c2ed45a6722ec4d0d38eeb2d828a3655d325cfe31e20
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-2PDF3.24MBb8d890d512a16c2f28799e337586a18248506231465c02f6d6fb538d6883bdaa
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-3PDF3.70MBa3da4d58fd01134f7c1648c6df5218cfba4694647219bde63823a093396dcade
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-4PDF2.62MB0f9dca7534056c0aa4ef1084458e150f0e3879b2ce54c42baacad6bbfb9c19b8
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-5PDF5.60MBe4a9f30e775fe7e18b4d7b1c7181c0863caeede9dec42aa3b8b3db6bbad1cc8d
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-6PDF3.41MBddc681f801f434029706d3a5b47c78e807f086b130dcf634eabb4df04d609a4b
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-7PDF2.77MB2f27981a0aa91a8f76bd1d8b777569e56ad4708ec099505901e99df1e92dcf7f
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-8PDF2.02MB9107e5d4a4ff113cf7d9fa9d45880ae4bbed7eff20ceac3bcb7d36d094815dbe
B_DOTACIONES PUBLICAS-1PDF1.37MB8dc462d6005a13e0d573e6ee215a7216a3f2a67868f6f507282f7e7c387406f2
B_DOTACIONES PUBLICAS-2PDF3.21MB440edf13b10c46de78ef5807e28311de53d7054624bfe60c333a49f8e4c50861
B_DOTACIONES PUBLICAS-3PDF3.57MB6e5a38c88efa01c58185421fab0efc54fd569501b82880aea3e3b1fcfac7274c
B_DOTACIONES PUBLICAS-4PDF2.78MB008bf20a69303899eaa777c7c1b718b7e67c83910658989f57ef2675edaff785
B_DOTACIONES PUBLICAS-5PDF5.17MB70a22f8cd2970a83979ae0c31a8ae18b896a5b706daecd5f97a1d5d32e1c0313
B_DOTACIONES PUBLICAS-6PDF3.62MB0379884cc092e19a092750b9636e061e8178fcb2a308a5cee016dbf4e3f0b59f
B_DOTACIONES PUBLICAS-7PDF2.81MBb75b033f4fff2bfbf3850aad82fde34fdc7a510e856898592edc9287689d9b71
B_DOTACIONES PUBLICAS-8PDF2.22MB273142599ba6f882af821cba427870d293766869e9ca66328774b6ea0efdc69d
C_SUBZONAS DE ORDENACION PORMENORIZADA-1PDF6.50MB4da5a983789d0968e9e0ba866f9297bf963487d94f0bcf433bae90d342ca565b
C_SUBZONAS DE ORDENACION PORMENORIZADA-2PDF6.61MB99e3ad314ff63056335f2b505930406f1c8d50ec849146ea1f007a5be43dd0a7
C_SUBZONAS DE ORDENACION PORMENORIZADA-3PDF12.41MBd2bde14b6b4ed3c18823f9910d5d994c1a5778e64f501e5080dc864f12b8c698
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-1PDF1.80MB169eba79cbed740ff9c9dd5205a2617a60349a9187e34db12dca40c216ec5916
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-2PDF1.95MB8b139318966cf42966fc2d6c406744a6b03289290d823b1f78f45118a4bd43ae
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-3PDF2.81MB059c067a522f3880c960ea96d2cbfe786adb8356b9234a63d188a28495554012
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-4PDF3.01MB81331ae0aa475c4adeafc18cc66a3c01abbc6ef5b8daf59987845304a0785fef
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-5PDF1.61MB48919393f8dc7c5ff0a34ce69da2074979f1d59de8b46290aecb52d0a2f9472f
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-6PDF3.70MBde264a3ba8322c8c427d23da7c5e3b01e1790b19174449d6373afe49e2c46fe0
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-7PDF1.85MB68f70745b546329f7321f1fa39e022f1602a4f6f3c9561452a3dec460881ce63
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-8PDF2.74MB9f2d016076bf52ade61efc10be7474695202db35b0f1317f3a766967ecee2c12
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-9PDF5.10MB561cd4dc5f988b5f598a674c934f4dc4f1661c5a96c36c4b7e72197e3c71a030
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-10PDF4.04MBa09b9b760cec4a03d5fe81818eb08476e5016f237de111a8a33ebc3a0e7edc5a
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-11PDF3.89MB059748b25932fef301cd7b8e979d0e357136a097ba24102ba957ea8662925056
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-12PDF1.71MB49a38c1d83fff26dc88b52ceeced558afe2fca970a679a026ffd4a6613e580af
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-13PDF3.52MB98349b9693e4ef107bc0e315d26b610ab10b6974b24b94c790925d700a01a317
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-14PDF5.02MB16565ea4c20d8586e2c60f779ef090251b8f6b363f7adab9c880760b6de01ec9
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-15PDF4.10MBde7fabfba6a83748b27ed5b0e0802b4acd65c8103abe7986b07298ec088405c5
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-16PDF2.42MBdf75c5bef1ff8455ae2ad29bea0ce0a3956e91bc317c6325d07f03278cd4a648
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-17PDF2.59MB02a0b21c1224ec2937a8fa3cb3dd31681adb46236241e5ab1e59d374e477ea70
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-18PDF4.33MBb1aa34017abbe7dde8f45c29f95f2121005e8ee2ac59715a326aacc986005bb1
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-19PDF3.40MB4a3a13492ad680c32859cd89e7dc0555375ca542f8ba03ffb9e234e4b433ecbb
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-20PDF4.16MB9dd2a0cd08cf67fb7d1c3326eecf06ee8f0bb149079331338c5f4a1cac6db7da
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-21PDF4.99MB593e69bcaeebbfd89453cd6a717dd3aada0b51c018e4e8bcfc6e22b9bcd27d90
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-22PDF3.22MBa66e3f4e9b77cafa10965eba19218a7213b6085d13e71855e451c05f6cea9de7
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-23PDF2.82MBbab4b44894a0f8d07d5848905324fb4a1b5b8f3480603067f3567216a8f993e2
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-24PDF3.52MBf838aef7b4db771a972a7b4878b36807f4aa61af8150b32678a1d3ea08f7e24e
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-25PDF2.44MB9bb67f6bb48c06ff4a0fcf1a0da61812d4e691ff2acd60b7536bc6f3b91c8e44
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-26PDF2.98MB776be524f44f068956984a02079ec7369f0269ec7850360014295f336bd3335c
E_CATALOGOS DE PATRIMONIO-1PDF5.41MB88d9b9444e432fb642a0ab6bebe737410c80eae36da30b52d893e29b922d7b13
E_CATALOGOS DE PATRIMONIO-2PDF5.95MBe6a3b4994c0a427b2fbd81b923924d5529daf5eed155165c2bb95d5d23cbc083
E_CATALOGOS DE PATRIMONIO-3PDF9.66MBd44a4387d510a0a0a6a7293ec271d48eb6be3071f74b32798ca857330cb6b8b3
E_CATALOGOS DE PATRIMONIO-4PDF2.14MBa1791f18c89866cd9a7a2e217964c3bda4f8fa700c5c297d40cacdc9c8ab0546
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-1PDF1.28MB73e02febecb20d6ec9bd92ed8a4696af03f7f70794162cb7b42a5428a4a17a49
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-2PDF3.21MB44805b6975d86000b6330c8ea06026151482558e6ff6e22e2ae5f29280e0c7da
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-3PDF3.63MB936c441998252c479d5c3df75124ff61f0dc627ec70dbb7f82f6a8639f3a7151
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-4PDF2.55MB3e4d3e19c25baec5644ca49d558416638c695b2e369af7530d94f42149c2476c
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-5PDF5.94MBfa6b9676114c7669038308de5b0aabf2c1b4b995225bd35b696dfb27266cd53e
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-6PDF3.44MBbf1cc95c45e3c13fa3be915543aa24363e918778ab35f410442a3501afa7b356
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-7PDF2.91MB962f0fbbb17744696f8ffba1304cf7a76c8a671990ab0c010dbae5dd4e541566
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-8PDF2.07MB88d510ecdaa42af36e9aab0894058fe4e7c44aac9cdaff653b779cd9fd0d9f25
PLANO GUIA-SERIE APDF0.49MB9406738885ef5bead7d080fd77f179573418ae03d802cdf87a943fa822e0faaa
PLANO GUIA-SERIE BPDF0.49MB25b0673c527173e125df7d8100c5fa451175aa5729afd12120eeb42ec2b90eae
PLANO GUIA-SERIE CPDF3.20MBc6130156e5e016c55bd4ab889396dfb3a665e3eda0b4ed64f9a4634e9121e3ae
PLANO GUIA-SERIE DPDF3.21MB89b66aa78ffab1fdea025b01c26d6f68dc5791cc0e62762edceadfd3bfd23d20
PLANO GUIA-SERIE EPDF0.50MBe0763fdb5b99d11d4453c9fcbfc5db2888078219a809db0615ce88f786f4ddaf
PLANO GUIA-SERIE FPDF0.49MBa6ae0e5a09eb52208da3742e25b2e6875a409a7bf4498fec607b2072dd140db3
Ordenances
ORDENANZAS POP 2020PDF17.57MBcc9c1bc75c56c2f6a737718f03d27a61efef88775fd4d8808b7c9f3ea43cb8ad
Fitxes gestió sectors
FICHAS DE GESTIÓN SECTORESPDF91.49MBbbd590731bb1b5b47e29b472e4148ef236f13cfe8e7f56c6e923d79cd5df3186
Fitxes gestió UEs
FICHAS UNIDADES DE EJECUCION_2020PDF73.84MB3b80f537be1bd7ba55d9ad0fb168be1354ef1359748fb9af012fde89915d1e43
Documents complementaris (*)
Documents de evaluació ambiental i territorial (*)
Estudi de paisatge (*)
Informe de viabilitat econòmica i memòria de sostenibilitat econòmica (*)
Informe de evaluació d’impacte de gènere (*)
Fixació d’indicadors del seguiment de l’execució del Pla (*)
(*) Aquests documents són els mateixos que van acompanyar al tràmit de participació i consulta del PGE. Es poden consultar ací.