Pla General Cabecera

EMISSIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL MUNICIPAL RESPECTE DEL PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, en sessió celebrada el 16 de juny de 2022, va adoptar l'acord d'Emetre l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica del Pla d'Ordenació Detallada del municipi de Castelló de la Plana, amb codi de validació 32NTD5A9M2S3GMTF9M37AGKDQ, devent així mateix incorporar al Pla les determinacions finals assenyalades en el punt K d'aquesta.
DATE POD
DATE Pla d'Ordenació Detallada
Certificat d'acord Junta de Govern Local
Publicació ANUNCI DOGV

2ª EXPOSICIÓ PÚBLICA

El Pla d´Ordenació Detallada constitueix l´instrument urbanístic a nivell municipal que regula el règim urbanístic de sòl urbà i urbanitzable subjecte a ordenació detallada. El Pla d´Ordenació Detallada s´acompanya de l´Estudi d´Àrees de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana, així com de l´Estudi de Paisatge específic del POD.

El POD també incorpora en aquesta fase d’exposició pública la mateixa documentació complementària que va acompanyar al tràmit de participació i consultes del Pla General Estructural, constituïda entre uns altres pels documents d’Avaluació Ambiental i Territorial, l’Estudi de Paisatge o l’Informe de Viabilitat i Memòria de Sostenibilitat Econòmica.

La documentació que integra el POD està conformada per documents de caràcter informatiu i documents de caràcter normatiu.
- Els documents gràfics amb eficàcia normativa són els planòls d’ordenació d’Infraestructura Verda Urbana, de Dotacions Públiques i Subzones d’Ordenació Detallada a Escala 1/5000 i els planòls de Volumetria i Alineacions a Escala 1/2000, així com els planòls de Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Natural i Paisatgístic a distintes escales.
- La documentació escrita amb eficàcia normativa està constituïda per les Ordenances, les Fitxes de Sectors amb Ordenació Detallada, les Fitxes de Gestió d’Unitats d’Execució i les Fitxes de Declaracions d’Interés Comunitari.

La documentació de caràcter informatiu serà la resta de documents que integren el POD.

Documentació informativa i justificativa
Memòria informativa i justificativa
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVAPDF33.04MB0f9b5056e14dc73419a3a21f7f1f662db320812d2bb245a91b8496ab6dcd6e8b
Estudi d´ARRUR
TOMO IPDF88.07MB0c89a171e1412c46334ae0332300fb98d81d9e36155abd398db2d44ed29b9683
TOMO IIPDF224.21MB8e1ff69687cd2ebdbbfd588fa054bbf13e7f67f33ca99e07be259a5226079aff
TOMO IIIPDF130.26MBc2f868a805610001c85b14547dc19fd86989e73b9554aa9a2cf86288a6b5998f
TOMO IVPDF7.36MBae8e23566ab4b23a593149b756d427a68c6efcd9833c44ff8828982522cd8141
Estudi de seccions viàries
FICHAS SECCIONES VIARIAS_2020PDF33.89MB8322fc8603387f5cd8395fc646ba4849440e1bc590e967cf60cdb66f7c83c523
Estudi de paisatge POD
ESTUDIO DE PAISAJE PORMENORIZADOPDF145.55MB945bdfc09af3277cd52a36fe8cebc6a6860f89b16ea7b55dc20ab338d7161a2e
ANEXO III. ESTUDIO Y CATÁLOGO MEDIANERASPDF162.76MB63fad6853ad84f7af830277c776b111d3e94261cb87800898648f6d983238cb5
Informe avaluació impacte de gènere
INFORME EVALUACION IMPACTO GENEROPDF1.58MBd43251c74a79241c1746adafd5a29aa39df57d3ee61307cc73412d87d7fd25f5
Fitxes DIC
DICSPDF177.84MBcc9b36104519ad8cc92dbea245a989a7202fb68c5bd728355efb5235d6999f07
Pla participació pública
INFORME RESULTADO DEFINITIVO GESTIONAPDF13.68MBecc496f940a1ecd0053514b98cd340ef97a1d2e9f6bf21fe8fd6994168c1fcf8
Reserva DOT educatives
RESERVA DOT EDUCATIVAS_2020PDF86.00MB35dc47edf930b7acee09868915093366337c97953d387566e88b8746c0150b1b
Plànols d´informació
SERIE A 1_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA OESTEPDF8.17MBe01fef695b1c59a1e903296cad7af72dade8acf3780584f38db131ee870120c2
SERIE A 2_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA NORTEPDF14.59MBc833cdeb2c098b99ef5c060b3f4c10df0494d1a09c4fbb5d08d8502987997ca3
SERIE A 3_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. ZONA SURPDF15.15MB1386a87d16cb576277394a973e9b17cbfc0514386d4bb71cc3d6d1d935d4f3f7
SERIE A 4_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. CIUDADPDF11.33MB2c2a27a2bbe6a14dc53bed06e83ddb161e928368a283e823cf9be093a1c82c1a
SERIE A 5_USOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. GRAOPDF15.27MBf22318f89b106d59561e5915ef15a9ad5c6611c4cc18cd611c690359587348f5
SERIE B 1_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA OESTEPDF10.81MB341f244c7d1dd8a607fcfeb84b3db9db59a405f62f55b0a3d0b8448fc2585974
SERIE B 2_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA NORTEPDF13.39MBe501d77eeff0d646f3f20a25b1c4fb9bf29f7585b29663aa6a443407141f6aa8
SERIE B 3_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA SURPDF13.39MB4b37a4eeb97e453feec6f95d475437b3e602f7d7fd67d8b1dfaa4efce3d147b7
SERIE B 4_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. ZONA CIUDADPDF15.28MB46427200bea6ddce6c58ca41dd51ffbe4726686f4ecebb841d73f32b5fdbdd04
SERIE B 5_USOS SECUNDARIOS DE LA EDIFICACION. GRAOPDF9.55MBfa9bb68346cb01dae09ea31532ee4a525951f3dd977b638ce10a9d53cd405af3
SERIE C 1_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA OESTEPDF14.15MBa451014e0570130b6a6cb58fff9d700cd353b5ef0dd7e5531bae2f29ad50d4fa
SERIE C 2_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA NORTEPDF16.65MB092deefac1d1ada2ab2bd98dffa6e5b4598abb654a5ac2093590502209f37bce
SERIE C 3_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA SURPDF45.08MBf746b7cb931adf092b7a11bb831562fda9ff7f11d2f9e19a2994707ae2addc39
SERIE C 4_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA CIUDADPDF26.30MB64bab20828e90b2bd3fb56e505d90edce687693dec075465cdf25520dec29ec0
SERIE C 5_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. ZONA ACAPDF12.52MB7f6a8e19b2702406c1015cfeaef64d5dbd2608dd30aa0624538370b44f1506ab
SERIE C 6_ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. GRAOPDF3.96MB115f45641cf4151bef9e6fcbbe69dd56b1d63b2b5634c5273061b448de2534f5
SERIE D 1_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA OESTEPDF7.62MB4175a27001c1c6583e2bd3d9b53070323eaa0ba1fd65862e929637c887934602
SERIE D 2_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA NORTEPDF9.44MB83b6b508ac7517d78dc429a9e1bd3458aa0b7c9d80afa21f27a82dc68653c2e8
SERIE D 3_EDAD DE LA EDIFICACION.ZONA SURPDF13.45MB0fa7c3bbe241fea10d4bd0438562b51f860679cdbb2c6d18c9cc43ec7439025c
SERIE D 4_EDAD DE LA EDIFICACION. CIUDADPDF15.69MBaafff188c7c05ec7562009590d46d0a7e1b3229523ffe44c16ae03923bb7ec08
SERIE D 5_EDAD DE LA EDIFICACION. ZONA GRAOPDF10.06MB252ad5ac57f2e51429163cfa60f6894f8ab13f93ca1174a4694453203de6cc9d
SERIE E 1_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF1.16MB1859b2417cafcdd3a937ddc818309e64a18cb0e9fd96c4dac741f82a9990ad42
SERIE E 2_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF3.89MB4ce23b7483076f1deb0ab951b50a78b8238efa047bdb87d5e13d95af209a7246
SERIE E 3_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF4.16MB869b2823a591c339b9d0faf44ba52f7441a922c725871ca0beb59b592d2e1eb9
SERIE E 4_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF2.66MB1fddc369bf803291df13e3c6369492fdd3af7fae351f8a43b640e61eb66e9f33
SERIE E 5_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF7.41MBe5af6e1b8bf9358492f1a2b4def61d369d65c8d10f04c79f2ededf6736a0d9a9
SERIE E 6_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF4.14MBeb3e8ce0ad2b46f29d385ba8845ca8238bc9231e7ab4088651fa0d101223f505
SERIE E 7_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF3.57MBd041951593838aad6d11bd70e5d1c93a273addc74b8cdaf8147c541552716587
SERIE E 8_GRADO DE URBANIZACION Y EDIFICACIONPDF2.34MBa7ffd510f33050ab946dc3115ead575fbb35d5dddcf8fbe7dca9740beb50d6a4
SERIE F 1_INSTALACIONES URBANASPDF4.66MB924511dafe4a715640c969cb19981a9fb4f636492b5f6f4b5e7071a57107cb3f
SERIE F 2_INSTALACIONES URBANASPDF4.95MB8be3bcbb6f39aa6b5d74a64d89ceec64cbddba7e71b52186a25692ba5ddbd910
SERIE F 3_INSTALACIONES URBANASPDF8.68MB959e7e109195f1804e5d60a289118b9b36cf5694324f9c2513f8e10fa7a96d0f
SERIE G 1_DOMINIO PUBLICO. ZONA OESTEPDF7.24MB86272e438d66570025a17ef971780ca877b16b82514214b96df686b26e3b64f3
SERIE G 2_DOMINIO PUBLICO. ZONA NORTEPDF9.04MB3f5e79e72c090c22c97bea59c28af8d80e991897a290415f74cf137f8c653f6b
SERIE G 3_DOMINIO PUBLICO. ZONA SURPDF12.45MB0cf655787c9a37ce1eb459f53fcfb3f9b073cf8ab3ea9ddd67bfc5cf7e7a1563
SERIE G 4_DOMINIO PUBLICO. CIUDADPDF17.31MB5a5f1d46df81a16c0f01969a44f2029f32ae05495b04c647eb9989cf06eedeec
SERIE G 5_DOMINIO PUBLICO. GRAOPDF17.47MBf09e67dad82fa6910aa1a1e39fbae2773138e067c9b3b16f0e826e6dff91c2b7
SERIE H DECLARACION DE INTERES COMUNITARIOPDF11.43MB226b9976bcca3117b7ec670b81bbab27196c3d946bcd2130c3acb376db4c9b7a
Documentació amb eficàcia normativa
Plànols d´ordenació detallada
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-1PDF1.31MB4138f8c7076966526830c2ed45a6722ec4d0d38eeb2d828a3655d325cfe31e20
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-2PDF3.24MBb8d890d512a16c2f28799e337586a18248506231465c02f6d6fb538d6883bdaa
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-3PDF3.70MBa3da4d58fd01134f7c1648c6df5218cfba4694647219bde63823a093396dcade
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-4PDF2.62MB0f9dca7534056c0aa4ef1084458e150f0e3879b2ce54c42baacad6bbfb9c19b8
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-5PDF5.60MBe4a9f30e775fe7e18b4d7b1c7181c0863caeede9dec42aa3b8b3db6bbad1cc8d
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-6PDF3.41MBddc681f801f434029706d3a5b47c78e807f086b130dcf634eabb4df04d609a4b
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-7PDF2.77MB2f27981a0aa91a8f76bd1d8b777569e56ad4708ec099505901e99df1e92dcf7f
A_INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA-8PDF2.02MB9107e5d4a4ff113cf7d9fa9d45880ae4bbed7eff20ceac3bcb7d36d094815dbe
B_DOTACIONES PUBLICAS-1PDF1.37MB8dc462d6005a13e0d573e6ee215a7216a3f2a67868f6f507282f7e7c387406f2
B_DOTACIONES PUBLICAS-2PDF3.21MB440edf13b10c46de78ef5807e28311de53d7054624bfe60c333a49f8e4c50861
B_DOTACIONES PUBLICAS-3PDF3.57MB6e5a38c88efa01c58185421fab0efc54fd569501b82880aea3e3b1fcfac7274c
B_DOTACIONES PUBLICAS-4PDF2.78MB008bf20a69303899eaa777c7c1b718b7e67c83910658989f57ef2675edaff785
B_DOTACIONES PUBLICAS-5PDF5.17MB70a22f8cd2970a83979ae0c31a8ae18b896a5b706daecd5f97a1d5d32e1c0313
B_DOTACIONES PUBLICAS-6PDF3.62MB0379884cc092e19a092750b9636e061e8178fcb2a308a5cee016dbf4e3f0b59f
B_DOTACIONES PUBLICAS-7PDF2.81MBb75b033f4fff2bfbf3850aad82fde34fdc7a510e856898592edc9287689d9b71
B_DOTACIONES PUBLICAS-8PDF2.22MB273142599ba6f882af821cba427870d293766869e9ca66328774b6ea0efdc69d
C_SUBZONAS DE ORDENACION PORMENORIZADA-1PDF6.50MB4da5a983789d0968e9e0ba866f9297bf963487d94f0bcf433bae90d342ca565b
C_SUBZONAS DE ORDENACION PORMENORIZADA-2PDF6.61MB99e3ad314ff63056335f2b505930406f1c8d50ec849146ea1f007a5be43dd0a7
C_SUBZONAS DE ORDENACION PORMENORIZADA-3PDF12.41MBd2bde14b6b4ed3c18823f9910d5d994c1a5778e64f501e5080dc864f12b8c698
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-1PDF1.80MB169eba79cbed740ff9c9dd5205a2617a60349a9187e34db12dca40c216ec5916
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-2PDF1.95MB8b139318966cf42966fc2d6c406744a6b03289290d823b1f78f45118a4bd43ae
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-3PDF2.81MB059c067a522f3880c960ea96d2cbfe786adb8356b9234a63d188a28495554012
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-4PDF3.01MB81331ae0aa475c4adeafc18cc66a3c01abbc6ef5b8daf59987845304a0785fef
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-5PDF1.61MB48919393f8dc7c5ff0a34ce69da2074979f1d59de8b46290aecb52d0a2f9472f
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-6PDF3.70MBde264a3ba8322c8c427d23da7c5e3b01e1790b19174449d6373afe49e2c46fe0
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-7PDF1.85MB68f70745b546329f7321f1fa39e022f1602a4f6f3c9561452a3dec460881ce63
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-8PDF2.74MB9f2d016076bf52ade61efc10be7474695202db35b0f1317f3a766967ecee2c12
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-9PDF5.10MB561cd4dc5f988b5f598a674c934f4dc4f1661c5a96c36c4b7e72197e3c71a030
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-10PDF4.04MBa09b9b760cec4a03d5fe81818eb08476e5016f237de111a8a33ebc3a0e7edc5a
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-11PDF3.89MB059748b25932fef301cd7b8e979d0e357136a097ba24102ba957ea8662925056
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-12PDF1.71MB49a38c1d83fff26dc88b52ceeced558afe2fca970a679a026ffd4a6613e580af
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-13PDF3.52MB98349b9693e4ef107bc0e315d26b610ab10b6974b24b94c790925d700a01a317
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-14PDF5.02MB16565ea4c20d8586e2c60f779ef090251b8f6b363f7adab9c880760b6de01ec9
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-15PDF4.10MBde7fabfba6a83748b27ed5b0e0802b4acd65c8103abe7986b07298ec088405c5
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-16PDF2.42MBdf75c5bef1ff8455ae2ad29bea0ce0a3956e91bc317c6325d07f03278cd4a648
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-17PDF2.59MB02a0b21c1224ec2937a8fa3cb3dd31681adb46236241e5ab1e59d374e477ea70
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-18PDF4.33MBb1aa34017abbe7dde8f45c29f95f2121005e8ee2ac59715a326aacc986005bb1
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-19PDF3.40MB4a3a13492ad680c32859cd89e7dc0555375ca542f8ba03ffb9e234e4b433ecbb
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-20PDF4.16MB9dd2a0cd08cf67fb7d1c3326eecf06ee8f0bb149079331338c5f4a1cac6db7da
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-21PDF4.99MB593e69bcaeebbfd89453cd6a717dd3aada0b51c018e4e8bcfc6e22b9bcd27d90
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-22PDF3.22MBa66e3f4e9b77cafa10965eba19218a7213b6085d13e71855e451c05f6cea9de7
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-23PDF2.82MBbab4b44894a0f8d07d5848905324fb4a1b5b8f3480603067f3567216a8f993e2
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-24PDF3.52MBf838aef7b4db771a972a7b4878b36807f4aa61af8150b32678a1d3ea08f7e24e
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-25PDF2.44MB9bb67f6bb48c06ff4a0fcf1a0da61812d4e691ff2acd60b7536bc6f3b91c8e44
D_VOLUMETRIA Y ALINEACIONES-26PDF2.98MB776be524f44f068956984a02079ec7369f0269ec7850360014295f336bd3335c
E_CATALOGOS DE PATRIMONIO-1PDF5.41MB88d9b9444e432fb642a0ab6bebe737410c80eae36da30b52d893e29b922d7b13
E_CATALOGOS DE PATRIMONIO-2PDF5.95MBe6a3b4994c0a427b2fbd81b923924d5529daf5eed155165c2bb95d5d23cbc083
E_CATALOGOS DE PATRIMONIO-3PDF9.66MBd44a4387d510a0a0a6a7293ec271d48eb6be3071f74b32798ca857330cb6b8b3
E_CATALOGOS DE PATRIMONIO-4PDF2.14MBa1791f18c89866cd9a7a2e217964c3bda4f8fa700c5c297d40cacdc9c8ab0546
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-1PDF1.28MB73e02febecb20d6ec9bd92ed8a4696af03f7f70794162cb7b42a5428a4a17a49
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-2PDF3.21MB44805b6975d86000b6330c8ea06026151482558e6ff6e22e2ae5f29280e0c7da
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-3PDF3.63MB936c441998252c479d5c3df75124ff61f0dc627ec70dbb7f82f6a8639f3a7151
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-4PDF2.55MB3e4d3e19c25baec5644ca49d558416638c695b2e369af7530d94f42149c2476c
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-5PDF5.94MBfa6b9676114c7669038308de5b0aabf2c1b4b995225bd35b696dfb27266cd53e
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-6PDF3.44MBbf1cc95c45e3c13fa3be915543aa24363e918778ab35f410442a3501afa7b356
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-7PDF2.91MB962f0fbbb17744696f8ffba1304cf7a76c8a671990ab0c010dbae5dd4e541566
F_RED DE ESPACIOS COMUNES-8PDF2.07MB88d510ecdaa42af36e9aab0894058fe4e7c44aac9cdaff653b779cd9fd0d9f25
PLANO GUIA-SERIE APDF0.49MB9406738885ef5bead7d080fd77f179573418ae03d802cdf87a943fa822e0faaa
PLANO GUIA-SERIE BPDF0.49MB25b0673c527173e125df7d8100c5fa451175aa5729afd12120eeb42ec2b90eae
PLANO GUIA-SERIE CPDF3.20MBc6130156e5e016c55bd4ab889396dfb3a665e3eda0b4ed64f9a4634e9121e3ae
PLANO GUIA-SERIE DPDF3.21MB89b66aa78ffab1fdea025b01c26d6f68dc5791cc0e62762edceadfd3bfd23d20
PLANO GUIA-SERIE EPDF0.50MBe0763fdb5b99d11d4453c9fcbfc5db2888078219a809db0615ce88f786f4ddaf
PLANO GUIA-SERIE FPDF0.49MBa6ae0e5a09eb52208da3742e25b2e6875a409a7bf4498fec607b2072dd140db3
Ordenances
ORDENANZAS POP 2020PDF17.57MBcc9c1bc75c56c2f6a737718f03d27a61efef88775fd4d8808b7c9f3ea43cb8ad
Fitxes gestió sectors
FICHAS DE GESTIÓN SECTORESPDF91.49MBbbd590731bb1b5b47e29b472e4148ef236f13cfe8e7f56c6e923d79cd5df3186
Fitxes gestió UEs
FICHAS UNIDADES DE EJECUCION_2020PDF73.84MB3b80f537be1bd7ba55d9ad0fb168be1354ef1359748fb9af012fde89915d1e43
Documents complementaris (*)
Documents de evaluació ambiental i territorial (*)
Estudi de paisatge (*)
Informe de viabilitat econòmica i memòria de sostenibilitat econòmica (*)
Informe de evaluació d’impacte de gènere (*)
Fixació d’indicadors del seguiment de l’execució del Pla (dins de la memòria justificativa del PGE) (*)
(*) Aquests documents són els mateixos que van acompanyar al tràmit de participació i consulta del PGE. Es poden consultar ací.