Pla General Cabecera

VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL

Documentació de la primera exposició pública del Pla General Estructural.
Anàlisi i diagnòstic territorial
Memòria informativa
Memòria informativaPDF7,2MBAF82EBBD189ABA308DD0F1E24C89C1E1ADCB1BBA
Plànols d’informació
Classificació del sòlPDF13,3MB8A9A0BDB84FE94FBBEC06CD2844F269550404B08
Zonificació del sòlPDF13,1MB42D823E476EEEDE664BD6629A3E1800BF701AD1E
Unitats d’execució i sectorsPDF12,6MB2D3D4E1742D4D26E343558C061F7BDB36FE6B1CD
Unitats d’execució i sectors nordPDF7,9MB31193E61657242E23E094A7365CAFCBD7A1713CC
Unitats d’execució i sectors sudPDF15,9MBB0370DC3886B5BF260C3D44CDA3B44DD9EA74ECF
Unitats d’execució i sectors oestPDF10,8MB0B109F365287AB715ADD45CBEB85448A1213AED2
La ciutat estat actualPDF13,8MB7748352FBB018B263A3395D5A69A873A6953F758
Infraestructura verdaPDF13,7MB6DC646974E6CB4A78740C0BC56986F6FA72016EB
Afeccions infraestructuresPDF52,4MB198A525353CB40DDB3A7BE97D5933C24E8E9D8F5
Zones incendiadesPDF12,9MB883328BF2D589E045882365169FEDBA4A6473D11
Risc d’erosió actualPDF20,4MBA74538AB355CACCA8216E8D2E6A0622573694851
Risc d’erosió potencialPDF19,3MB3072AAC77A90782701E0FEFBA27DFFC7C7DD7AEF
Risc de lliscamentsPDF15,5MB6B26407E6B626B6BF0DAECB21B8FF7599158AA27
Vulnerabilitat d’aqüífersPDF18,6MB96564A3710ECF49AF81C392547D56CA56605AB71
Risc d’inundació - PATRICOVAPDF17,4MB0C7323F6CBF4965A9DC35C1A38B0FF2FC9197444
Peligrositat d’inundació - PATRICOVAPDF13,2MBD5F68D16689113A5FF0A9ADFAABF4088F01C2242
Risc d’incendisPDF16,0MB164189C0EFA2814C00FC55D540F097D9B198436B
Risc d’inundacció marinaPDF13,1MB4F86B7EE5442D3A2960336382FEAE9ED1A60AD03
Aprofitament de roquesPDF16,8MBC8FA890E9CE91F2980BE42D66F2AD686A8EA1525
Capacitat d’usos del sòlPDF19,8MBD8D7AA7C4D560F9E06949195D4FE7FBC38BF5557
Accessibilitat aqüifersPDF18,6MBE3BA5893617BFB6C6EE267FFBDF073DB61D531D8
Classificació del sòlPDF15,2MBA194857E09AF52F397AA82180586B84463368D36
Qualificació del sòlPDF15,2MB8CB8A271922F023621C2ABA5D9AE53FE1523D705
Unitats ambientalsPDF11,3MB3BF518F80A814D6C3BA7FE81E017D93E052ECF4F
Unitats de paisatgePDF52,0MB3EA2547664A2A4BFFA8B0AD77CE08327CAFE61F3
Documentació justificativa
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
MEMÒRIA JUSTIFICATIVAPDF8,6MB964CADFD7ABE8F5A7D12B304FED52BFFC03C8CC0
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic TEXTOSPDF85,7MB5C52A2A0BBE3C8061588D19562B96AC68266FC01
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic PLÀNOLSPDF241,2MB66775C99F68FB807C31809D45CCDEE151C157873
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Pla de Mobilitat Urbana SosteniblePDF107,2MBC78E669704F96F3C8E91F91F320396F591853D63
Estudi Acústic
PortadaPDF1,8MBC61515CB0A142EBC4061EACC801820B810704ECD
Estudi Acústic TEXTOSPDF135,7MB78C8807251DEA1DA3F01C77EEE281D316BAF6819
Estudi Acústic PLÀNOLSPDF104,5MBE5A214961F769DD5A8E2F58AE1341C1526FB237A
Estudi d’Inundabilitat
Estudi d’InundabilitatPDF115,0MB41B5DA8405C966D84516BBC889E1A2C259126E11
Estudi de Disponibilitat de Recursos Hídrics
Estudi de Disponibilitat de Recursos HídricsPDF1,4MB56086FE10666D4CC5A9B9746455584C1685A86BE
Estudi d’Afecció a la Xarxa Natura
Estudi d’Afecció a la Xarxa NaturaPDF4,6MB577270D4751FEDB5C5BCB54F9DD0D18B1F7309C2
Estudi de Paisatge
Memòria informativaPDF6,4MB83AFF3C50E4EE5ADE0B35D0978327B28D233B9A7
Plànols memòria informativaPDF54,4MB4F2F543B8E389ADEF3C76ACD1A2FE7F766A3CF21
Memòria justificativaPDF141,1MBBD95548A583B3B7A808D6AC4C8BD12982A628DF2
Plànols memòria justificativaPDF523,3MBB119C7B35442C999016792C7D80F904859E7F4B8
Pla de participació públicaPDF28,2MBCA38C9DD7F56F5C1DA6EA3501D7CED8BE19D74BC
Document normatiuPDF75,4MBA2C5B5BE05DACB9049600222825CF1445435745D
Informe de viabilitat i sostenibilitat econòmica
Informe de viabilitat i sostenibilitat econòmicaPDF29,9MB3EA94637F14D18C108459B30741A4F804676A3A2
Informe d’Impacte de gènere
Informe d’Impacte de gènerePDF12,3MB9C122684AF14EBCA94D2F9763062F46782572BE9
Documentació normativa
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ ESTRUCTURAL
Infraestructura verda
Infraestructura verda TERMEPDF24,9MB4FBA4613631F2468E7D3D83248BDCFA70F2A5789
Infraestructura verda NORDPDF15,9MBF19C263FC702006E79DA8D60F96F5A501AC9BC13
Infraestructura verda SUDPDF18,6MB8B87F0B9BB5D85F0EA85F3DB942A3581FEF3AE0B
Infraestructura verda OESTPDF17,2MB9FD64C0F7D8FA5EA1E0953A37EE2B42D7574175D
Infraestructura verda URBANAPDF21,3MBF58C4958B3F6D861D0202C1B42537942598C529D
Xarxa primària
Xarxa primària TERMEPDF44,2MBF981498D4DF83CA25C7335172F4A1FEF35E7A84C
Xarxa primària NORDPDF18,3MBB8235F053E0F7745189A24D8F97FF85EF301CF2F
Xarxa primària SUDPDF24,8MB6FF6656DC545ABF324BDD1C3B041C85F79F0CCFC
Xarxa primària OESTPDF20,8MBED3558B399ED402A536E233238A9A8EC654876B9
Zona d’Ordenació
Zona d’Ordenació TERMEPDF24,3MBD6E5D658E9DF81BDE05D882C534C21428234846A
Zona d’Ordenació NORDPDF15,7MBD18666CE29CE26FEC5D83B7DF2C2FC2795F91A42
Zona d’Ordenació SUDPDF46,7MBD6D99234ECA7EB9D75F78C64F5EA109C2F535565
Zona d’Ordenació OESTPDF17,1MB0CD22FD564ED8779540977875EEEF6683BFD8ABF
Subzones rurals
Subzones rurals NORDPDF15,5MB50B63C32ED00775786D75C4D37803A094867075A
Subzones rurals SUDPDF18,6MBA0C19E86073B84B75DE47979A696DECD7BFEE17C
Subzones rurals OESTPDF16,7MB86780DEB2CF986830308191E4BF8FEDF8151A0D4
Classificació sòl
Classificació sòl TERMEPDF24,5MBB650F1A75799C099B3723DC85D9C82248C71E64E
Àmbits de planejaments
Àmbits de planejaments NORDPDF15,5MBDDDA84C4D7C4B9A7AECC60D27DDA130930D671CA
Àmbits de planejaments SUDPDF20,3MB65C5D0B8ECC0514DBAEDFF1E07D864BDD2611A55
Àmbits de planejaments OESTPDF17,4MB33C5F57463ACA661CCA1063ECD7137A860CA2B28
Afeccions
Afeccions TERMEPDF24,6MB0E9E1E304E5130DCFFF47D6DD5FAA27B55C12684
NORMES URBANÍSTIQUES DE RANG ESTRUCTURAL
Normes urbanístiques de rang estructuralPDF4,7MBA3CF55B6B03E188BFDE497501B659434C89E8C24
FITXES DE ZONA
Fitxes de zonaPDF24,6MB13AEA2876186418918832FCD5468126B6BC4DD4E
FITXES DE GESTIÓ
Fitxes de gestióPDF93,8MB06F48972E8365BA1178B9DB3945E580CE47C998E
CATÀLEG DE PROTECCIONS
Catàleg de proteccions Patrimoni NATURALPDF128,7MB794C21BA9F661F017F6C62F64915636A8AB03E14
Catàleg de proteccions Patrimoni ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGICPDF148,6MBAC81A706A169176085F2EFD1D03F897124954FD0
Catàleg de proteccions Patrimoni ARQUITECTÒNICPDF640,1MB50B563DBFB3DF03D70E7F1A3B990A444D8E22F8E
Catàleg de proteccions Patrimoni PAISATGÍSTICPDF22,6MB52B52F484DB282DCC30A7FC5FA5DED592FA1B619
Més documentació
PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA
Pla de participació públicaPDF0,8MBA22EB33058FE9CD08B62E77B085A882D269A1D46
MEMÒRIA RESUMIDA
Memòria resumidaPDF10,4MB041C79621356DD0C2947F96FD64E366635742FAE