Pla General Cabecera

Exposició Pública

Els documents de la següent taula són els aprovats pel ple de l'ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2017 El pes en alguns dels documents és elevat, si no voleu descarregar-los podeu obtenir una còpia en 2n pis Quatre Cantons, portant un USB propi. El codi de xifres i lletres vinculat a cada fitxer garanteix l'autenticitat d'aquest.
Anàlisi i diagnòstic territorial
Memòria informativa
Memòria informativaPDF7,2MBAF82EBBD189ABA308DD0F1E24C89C1E1ADCB1BBA
Plànols d’informació
Classificació del sòlPDF13,3MB8A9A0BDB84FE94FBBEC06CD2844F269550404B08
Zonificació del sòlPDF13,1MB42D823E476EEEDE664BD6629A3E1800BF701AD1E
Unitats d’execució i sectorsPDF12,6MB2D3D4E1742D4D26E343558C061F7BDB36FE6B1CD
Unitats d’execució i sectors nordPDF7,9MB31193E61657242E23E094A7365CAFCBD7A1713CC
Unitats d’execució i sectors sudPDF15,9MBB0370DC3886B5BF260C3D44CDA3B44DD9EA74ECF
Unitats d’execució i sectors oestPDF10,8MB0B109F365287AB715ADD45CBEB85448A1213AED2
La ciutat estat actualPDF13,8MB7748352FBB018B263A3395D5A69A873A6953F758
Infraestructura verdaPDF13,7MB6DC646974E6CB4A78740C0BC56986F6FA72016EB
Afeccions infraestructuresPDF52,4MB198A525353CB40DDB3A7BE97D5933C24E8E9D8F5
Zones incendiadesPDF12,9MB883328BF2D589E045882365169FEDBA4A6473D11
Risc d’erosió actualPDF20,4MBA74538AB355CACCA8216E8D2E6A0622573694851
Risc d’erosió potencialPDF19,3MB3072AAC77A90782701E0FEFBA27DFFC7C7DD7AEF
Risc de lliscamentsPDF15,5MB6B26407E6B626B6BF0DAECB21B8FF7599158AA27
Vulnerabilitat d’aqüífersPDF18,6MB96564A3710ECF49AF81C392547D56CA56605AB71
Risc d’inundació - PATRICOVAPDF17,4MB0C7323F6CBF4965A9DC35C1A38B0FF2FC9197444
Peligrositat d’inundació - PATRICOVAPDF13,2MBD5F68D16689113A5FF0A9ADFAABF4088F01C2242
Risc d’incendisPDF16,0MB164189C0EFA2814C00FC55D540F097D9B198436B
Risc d’inundacció marinaPDF13,1MB4F86B7EE5442D3A2960336382FEAE9ED1A60AD03
Aprofitament de roquesPDF16,8MBC8FA890E9CE91F2980BE42D66F2AD686A8EA1525
Capacitat d’usos del sòlPDF19,8MBD8D7AA7C4D560F9E06949195D4FE7FBC38BF5557
Accessibilitat aqüifersPDF18,6MBE3BA5893617BFB6C6EE267FFBDF073DB61D531D8
Classificació del sòlPDF15,2MBA194857E09AF52F397AA82180586B84463368D36
Qualificació del sòlPDF15,2MB8CB8A271922F023621C2ABA5D9AE53FE1523D705
Unitats ambientalsPDF11,3MB3BF518F80A814D6C3BA7FE81E017D93E052ECF4F
Unitats de paisatgePDF52,0MB3EA2547664A2A4BFFA8B0AD77CE08327CAFE61F3
Documentació justificativa
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
MEMÒRIA JUSTIFICATIVAPDF8,6MB964CADFD7ABE8F5A7D12B304FED52BFFC03C8CC0
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic TEXTOSPDF85,7MB5C52A2A0BBE3C8061588D19562B96AC68266FC01
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic PLÀNOLSPDF241,2MB66775C99F68FB807C31809D45CCDEE151C157873
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Pla de Mobilitat Urbana SosteniblePDF107,2MBC78E669704F96F3C8E91F91F320396F591853D63
Estudi Acústic
PortadaPDF1,8MBC61515CB0A142EBC4061EACC801820B810704ECD
Estudi Acústic TEXTOSPDF135,7MB78C8807251DEA1DA3F01C77EEE281D316BAF6819
Estudi Acústic PLÀNOLSPDF104,5MBE5A214961F769DD5A8E2F58AE1341C1526FB237A
Estudi d’Inundabilitat
Estudi d’InundabilitatPDF115,0MB41B5DA8405C966D84516BBC889E1A2C259126E11
Estudi de Disponibilitat de Recursos Hídrics
Estudi de Disponibilitat de Recursos HídricsPDF1,4MB56086FE10666D4CC5A9B9746455584C1685A86BE
Estudi d’Afecció a la Xarxa Natura
Estudi d’Afecció a la Xarxa NaturaPDF4,6MB577270D4751FEDB5C5BCB54F9DD0D18B1F7309C2
Estudi de Paisatge
Memòria informativaPDF6,4MB83AFF3C50E4EE5ADE0B35D0978327B28D233B9A7
Plànols memòria informativaPDF54,4MB4F2F543B8E389ADEF3C76ACD1A2FE7F766A3CF21
Memòria justificativaPDF141,1MBBD95548A583B3B7A808D6AC4C8BD12982A628DF2
Plànols memòria justificativaPDF523,3MBB119C7B35442C999016792C7D80F904859E7F4B8
Pla de participació públicaPDF28,2MBCA38C9DD7F56F5C1DA6EA3501D7CED8BE19D74BC
Document normatiuPDF75,4MBA2C5B5BE05DACB9049600222825CF1445435745D
Informe de viabilitat i sostenibilitat econòmica
Informe de viabilitat i sostenibilitat econòmicaPDF29,9MB3EA94637F14D18C108459B30741A4F804676A3A2
Informe d’Impacte de gènere
Informe d’Impacte de gènerePDF12,3MB9C122684AF14EBCA94D2F9763062F46782572BE9
Documentació normativa
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ ESTRUCTURAL
Infraestructura verda
Infraestructura verda TERMEPDF24,9MB4FBA4613631F2468E7D3D83248BDCFA70F2A5789
Infraestructura verda NORDPDF15,9MBF19C263FC702006E79DA8D60F96F5A501AC9BC13
Infraestructura verda SUDPDF18,6MB8B87F0B9BB5D85F0EA85F3DB942A3581FEF3AE0B
Infraestructura verda OESTPDF17,2MB9FD64C0F7D8FA5EA1E0953A37EE2B42D7574175D
Infraestructura verda URBANAPDF21,3MBF58C4958B3F6D861D0202C1B42537942598C529D
Xarxa primària
Xarxa primària TERMEPDF44,2MBF981498D4DF83CA25C7335172F4A1FEF35E7A84C
Xarxa primària NORDPDF18,3MBB8235F053E0F7745189A24D8F97FF85EF301CF2F
Xarxa primària SUDPDF24,8MB6FF6656DC545ABF324BDD1C3B041C85F79F0CCFC
Xarxa primària OESTPDF20,8MBED3558B399ED402A536E233238A9A8EC654876B9
Zona d’Ordenació
Zona d’Ordenació TERMEPDF24,3MBD6E5D658E9DF81BDE05D882C534C21428234846A
Zona d’Ordenació NORDPDF15,7MBD18666CE29CE26FEC5D83B7DF2C2FC2795F91A42
Zona d’Ordenació SUDPDF46,7MBD6D99234ECA7EB9D75F78C64F5EA109C2F535565
Zona d’Ordenació OESTPDF17,1MB0CD22FD564ED8779540977875EEEF6683BFD8ABF
Subzones rurals
Subzones rurals NORDPDF15,5MB50B63C32ED00775786D75C4D37803A094867075A
Subzones rurals SUDPDF18,6MBA0C19E86073B84B75DE47979A696DECD7BFEE17C
Subzones rurals OESTPDF16,7MB86780DEB2CF986830308191E4BF8FEDF8151A0D4
Classificació sòl
Classificació sòl TERMEPDF24,5MBB650F1A75799C099B3723DC85D9C82248C71E64E
Àmbits de planejaments
Àmbits de planejaments NORDPDF15,5MBDDDA84C4D7C4B9A7AECC60D27DDA130930D671CA
Àmbits de planejaments SUDPDF20,3MB65C5D0B8ECC0514DBAEDFF1E07D864BDD2611A55
Àmbits de planejaments OESTPDF17,4MB33C5F57463ACA661CCA1063ECD7137A860CA2B28
Afeccions
Afeccions TERMEPDF24,6MB0E9E1E304E5130DCFFF47D6DD5FAA27B55C12684
NORMES URBANÍSTIQUES DE RANG ESTRUCTURAL
Normes urbanístiques de rang estructuralPDF4,7MBA3CF55B6B03E188BFDE497501B659434C89E8C24
FITXES DE ZONA
Fitxes de zonaPDF24,6MB13AEA2876186418918832FCD5468126B6BC4DD4E
FITXES DE GESTIÓ
Fitxes de gestióPDF93,8MB06F48972E8365BA1178B9DB3945E580CE47C998E
CATÀLEG DE PROTECCIONS
Catàleg de proteccions Patrimoni NATURALPDF128,7MB794C21BA9F661F017F6C62F64915636A8AB03E14
Catàleg de proteccions Patrimoni ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGICPDF148,6MBAC81A706A169176085F2EFD1D03F897124954FD0
Catàleg de proteccions Patrimoni ARQUITECTÒNICPDF640,1MB50B563DBFB3DF03D70E7F1A3B990A444D8E22F8E
Catàleg de proteccions Patrimoni PAISATGÍSTICPDF22,6MB52B52F484DB282DCC30A7FC5FA5DED592FA1B619
Més documentació
PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA
Pla de participació públicaPDF0,8MBA22EB33058FE9CD08B62E77B085A882D269A1D46
MEMÒRIA RESUMIDA
Memòria resumidaPDF10,4MB041C79621356DD0C2947F96FD64E366635742FAE