Pla General Cabecera

Consulta pública prèvia del PRI-M-57

S'inicia el període de CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA recollit en l'article 51 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge, relatiu al Pla de Reforma Interior PRI-M-57 situat a l'àmbit de la marjal de Castelló de la Plana.

En aquest enllaç pot descarregar-se la DOCUMENTACIÓ del PRI-M-57.

A partir de la data de publicació (21/12/2022) i durant 20 dies hàbils es podran realitzar els suggeriments i aportacions oportunes a través del registre d'entrada de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.