Pla General Cabecera

Altres desenvolupaments

En este apartat es detallaran la resta de desenrotllaments tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable identificats pel planejament general de Castelló de la Plana.
Aquesta secció encara està en construcció. Pròximament pujarem tota la informació.