Pla General Cabecera

Al·legacions

S’ha culminat el termini per a la presentació d’al·legacions, es procedix ara al seu estudi i anàlisi, continuant-se ara amb el tràmit administratiu del Pla General.