Pla General Cabecera

Al·legacions

Per presentar les vostres al·legacions podeu fer-ho per dues víes: de manera presencial o per formulari Web

Presentació d’al·legació de manera presencial

Primer descàrrega el formulari ací. Després ompli-ho i presenta-ho en qualsevol dels punts habilitats per l’ajuntament

Presentació per via formulari Web

Fes clic ací i seguix les instruccions per a fer la presentació online