Pla General Cabecera

EXPOSICIÓ PÚBLICA PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA (POD)

Aquest document completa la planificació urbanística iniciada amb la versió Preliminar del Pla General Estructural (PGE). El POD estarà exposat al públic per al seu estudi i presentació d'al·legacions des del 4 de setembre fins al 8 de novembre.

Notícies i actualitat

Publicació edicte (DOGV)

Document

Anunci de exposició pública del POD

Document

Consulta on line POD

Clica ací

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La versió preliminar del Pla General Estructural es troba en fase d’estudi i anàlisi de les al·legacions.
Una vegada resoltes, es tornarà a exposar al públic

Propers trámits

-Segona fase d’exposició pública del Pla General Estructural
-Resolució d’al·legacions del Pla d’Ordenació Detallada

Oficina d’urbanisme

Edifici Quatre Cantons
Horari d’atenció:
(De juny a setembre)
De 8:00 h a 13:00 h
De dilluns a divendres