Pla General Cabecera

PLA GENERAL ESTRUCTURAL I PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

Després de la resolució d’al·legacions del Pla General Estructural, la documentació s’ha remés a l’òrgan ambiental.
El Pla d’Ordenació Detallada es troba en revisió d’al·legacions.

Notícies i actualitat

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

El ple de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat la versió modificada del Pla General Estructural després de la resolució d’al·legacions.
La documentació s’ha remés a la Generalitat Valenciana per a la seua avaluació ambiental.
El ple ha acordat fer una segona exposició pública una vegada s’obtinga l’informe ambiental.

PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

La versió preliminar del Pla d’Ordenació Detallada es troba en fase d’estudi i anàlisi de les al·legacions.
Una vegada resoltes, es tornarà a exposar al públic.

Diligència de la secretària general del ple

Clica ací

Consulta on line POD

Clica ací

Consulta on line PGE

Clica ací

Propers trámits

-Avaluació amiental del Pla General Estructural
-Resolució d’al·legacions del Pla d’Ordenació Detallada
-Exposició pública conjunta del dos documents (PGE i POD)

Oficina d’urbanisme

Edifici Quatre Cantons
Horari d’atenció:
(Amb cita previa)
De 9:00 h a 13:00 h
De dilluns a divendres