Pla General Cabecera

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, en sessió de 17 de desembre de 2021, va adoptar l'acord d'Aprovar Definitivament el Pla General estructural del municipi de Castelló de la Plana.

L'acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló nº153 de 23 de desembre de 2021.

Els pròxims tràmits consistiran en donar continuïtat a l'aprovació municipal del Pla d'Ordenació Detallada.

Pla general estructural

Presentació webinar 1

Presentació webinar 2

Presentació webinar 3

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, en sessió de 17 de desembre de 2021, va adoptar l'acord d'Aprovar Definitivament el Pla General estructural del municipi de Castelló de la Plana.

PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

Després de l'aprovació definitiva del Pla General Estructural, s'analitzaran les al·legacions del detallat i es podrà acordar pel ple de l'ajuntament la seua estimació i aprovació.

Acord de la CTU d'aprovació definitiva

Clica ací

Consulta on line PGE

Clica ací

Consulta on line POD

Clica ací