Pla General Cabecera

Planejament urbanístic de Castelló de la Plana

Ací es troba la informació relativa al planejament urbanístic de Castelló de la Plana. En l'actualitat ja es disposa del Pla General Estructural i Pla d'Ordenació Detallada aprovats i vigents.

Actualitat

Pla general estructural

Presentació webinar 1

Presentació webinar 2

Presentació webinar 3

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, en sessió de 17 de desembre de 2021, va adoptar l'acord d'Aprovar Definitivament el Pla General estructural del municipi de Castelló de la Plana.

PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

El Pla d'Ordenació Detallada de Castelló de la Plana (d'ara en avant POD) ha sigut aprovat definitivament per l'Ayuntament en Ple el 11 de novembre de 2022.

Acord de la CTU d'aprovació definitiva

Clica ací