Pla General Cabecera

PLA GENERAL ESTRUCTURAL I PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

Els dos grans documents del nou planejament urbanístic de la ciutat de Castelló es troben en fase de revisió d’al·legacions

Notícies i actualitat

PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

La versió preliminar del Pla d’Ordenació Detallada es troba en fase d’estudi i anàlisi de les al·legacions.
Una vegada resoltes, es tornarà a exposar al públic.

Consulta on line POD

Clica ací

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La versió preliminar del Pla General Estructural es troba en fase d’estudi i anàlisi de les al·legacions.
Una vegada resoltes, es tornarà a exposar al públic

Consulta on line PGE

Clica ací

Propers trámits

-Resolució d’al·legacions del Pla d’Ordenació Estructural
-Resolució d’al·legacions del Pla d’Ordenació Detallada

Oficina d’urbanisme

Edifici Quatre Cantons
Horari d’atenció:
(D’octubre a maig, baix cita previa)
De 9:00 h a 13:00 h
De dilluns a divendres