Pla General Cabecera

EMISSIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL MUNICIPAL RESPECTE DEL PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, en sessió celebrada el 16 de juny de 2022, va adoptar l'acord d'emetre l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica del Pla d'Ordenació Detallada.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, en sessió de 17 de desembre de 2021, va adoptar l'acord d'Aprovar Definitivament el Pla General estructural del municipi de Castelló de la Plana.

L'acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló nº153 de 23 de desembre de 2021.

Els pròxims tràmits consistiran en donar continuïtat a l'aprovació municipal del Pla d'Ordenació Detallada.

Pla general estructural

Presentació webinar 1

Presentació webinar 2

Presentació webinar 3

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, en sessió de 17 de desembre de 2021, va adoptar l'acord d'Aprovar Definitivament el Pla General estructural del municipi de Castelló de la Plana.

PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

La Comissió d'Avaluació Ambiental Municipal, en sessió de 10 de juny de 2022, va acordar resoldre favorablement l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica del Pla d'Ordenació Detallada.

Acord de la CTU d'aprovació definitiva

Clica ací

Consulta on line PGE

Clica ací

Consulta on line POD

Clica ací